Blog
VN faalt in het aansporen van drugshervormingen
3 min

VN faalt in het aansporen van drugshervormingen

3 min

Drugs gaan helemaal nergens heen. In plaats van de zaak onder controle te krijgen, heeft de VN besloten haar kop in het zand te steken.

Er zit een onmiskenbare drang achter de beweging die hervormingen wil in het drugsbeleid; je hoeft alleen maar naar de revolutie te kijken die cannabis doormaakt. De wetenschap toont aan dat, als het om drugs gaat, het leggen van de nadruk op het verminderen van schade beter werkt dan het leggen van de nadruk op strafrechtelijke vervolging. Deze kennis verspreidt zich langzaam maar zeker en steeds meer prominente figuren, maar ook grote delen van het gewone volk, schreeuwen om herbeoordelingen van drugswetten. Desondanks lijkt de VN graag vast te willen houden aan de oude manier van denken, omdat er geen betekenisvolle veranderingen zijn doorgevoerd tijdens de recente UN General Assembly Special Session (UNGASS).

Voor velen komt dit nieuws als een gigantische teleurstelling. Het is een gemiste kans en een mogelijkheid voor de wereld de banden aan te halen en de doodssteek te geven aan de Oorlog tegen Drugs. In plaats van een groot debat met de VN-leden, adopteerde de speciale vergadering een nieuw slotdocument binnen 2 gruwelijke minuten. Geen discussie, geen input, slechts een ietwat aangepast standpunt, reeds bepaald door een select aantal voordat de sessie plaatsvond. Democratie op haar best...

Het document maakt geen melding of bevestiging van de goedkeuring van schade verminderende aanpak, de schade die veroorzaakt wordt door de vervolging van drugsgebruikers of de schending van de mensenrechten die vaak het gevolg is. In het document worden ook de barbaarse daden niet genoemd die zijn uitgevoerd in naam van het verbod, zoals de internationaal illegale daad van het executeren van drugsgebruikers.

Het enige dat UNGASS heeft bereikt, is aantonen hoe de hogere instanties binnen de wereldwijde overheden het contact zijn kwijtgeraakt. De moedwillige onwetenheid van dit document wekt de vraag op waarom er eigenlijk een vergadering heeft plaatsgevonden; het heeft zeker niemand tevreden gesteld of voor de gek gehouden.

DE WERELD SPREEKT ZICH UIT

Ondanks het feit dat politici in de VN zalig onwetend zijn van wat er in de wereld gebeurt, zijn belangrijke zakelijke figuren en wereldleiders dat niet. Een aantal publieke figuren hebben de uitkomst van de vergadering in meerdere persconferenties veroordeeld. De leiders van de Global Commission on Drug Policy hekelden in feite de resultaten en beweerden dat het internationaal drugbeleid hiermee op geen enkele manier wordt verbeterd.

Ruth Dreifuss, voormalig President van Zwitserland, zei: "We verwachten niet veel van UNGASS. In die zin is onze bepaling de realiteit: De wereldgemeenschap is nog niet klaar en nog niet bereid om de politieke verandering door te voeren die absoluut noodzakelijk is."

Richard Branson, multi-miljardair, zakenman en voorstander van hervormingen, brandmerkte het resultaat als: "lang op retoriek, zeer kort op de inhoud" en "uit de pas met de toenemende hoeveelheid bewijs en de publieke opinie."

Dit standpunt wordt door velen ingenomen, waaronder de voormalige presidenten van Mexico en Colombia, maar ook voormalig vice-premier van het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk waren wetenschappelijke denktanks, beleidsadviseurs en gezondheidsprofessionals ook witheet en de Beckley Foundation publiceerde een open brief zodat mensen deze konden printen en uit protest naar politici konden sturen.

EEN KINK IN DE KABEL VAN INTERNATIONALE WETGEVING

Een andere grote en mogelijk onbedoelde uitkomst, van het ontbreken van de bereidwilligheid van de VN om iets te doen, is het ondermijnen van de internationale wet. Of de VN nu wel of niet bereid is een verandering te maken, verandering vindt al plaats. Als steeds meer landen zelf beginnen te experimenteren met liberale drugswetgeving, zal dat recht in het gezicht vliegen van de internationale conventie, waardoor je zou kunnen twijfelen aan de relevantie.

Louise Arbour, voormalig Rechter van het Canadese Hooggerechtshof en voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft gezegd dat het resultaat van UNGASS landen maar weinig opties biedt. Ze kunnen ofwel de conventie aanklagen als het gaat om internationale drugswetten, wat een "zeer serieuze zet zou zijn die andere landen zou aanmoedigen weg te lopen van andere internationale verplichtingen" of ze kunnen "doen alsof ze het ermee eens zijn, terwijl we weten dat dit niet het geval is."

Ze zei ook nog dat de beslissing van de VN om de lidstaten te blijven verbinden aan het huidige regressieve beleid een "behoorlijk ontnuchterende bewering is voor mensen zoals ik, die altijd binnen juridische systemen hebben gewerkt."

HET IS NIET ALLEMAAL KOMMER EN KWEL

Ondanks het feit dat de VN te onbuigzaam lijkt om zich aan te passen aan de verandering die wereldwijd duidelijk plaatsvindt, kunnen we erop vertrouwen dat deze verandering niet te stoppen is. De wereld zal nooit drugsvrij zijn, dat is nooit zo geweest en het is dwaas om te denken dat dit zal gebeuren. Het verbod zal de situatie alleen maar erger maken! Er komt een doorslaggevend moment waarop dat deel van de maatschappij, die nu nog halsstarrig vasthoudt aan hun ouderwetse inzichten, niet anders kan dan te veranderen. Dat gebeurt allemaal dankzij concreet wetenschappelijk bewijs, waarvan we steeds meer positief onderzoek zien, zeker als het gaat om zaken als cannabis, paddo's en LSD.

Het lijkt erop dat de drugsrevolutie niet van boven naar beneden zal plaatsvinden en in plaats daarvan door de mensen zelf moet worden doorgevoerd, zoals dat ook gebeurd is op plaatsen waar wel hervormingen zijn ingevoerd. Je hoeft alleen maar naar de VS te kijken, waar cannabis legalisatie grotendeels het gevolg is van publiekscampagnes. Het kan zomaar zijn dat diegenen met de macht in handen teveel belangen hebben bij het behoud van het verbod, waardoor het aankomt op het gewone volk, die het beste met de maatschappij voor heeft, om de stap te maken.

Desondanks schreeuwt de wereld om hervormingen in het drugsbeleid en die roep wordt alleen maar luider, met elke dag, met elk wetenschappelijk onderzoek en elk verslag over de sociale gevolgen van de Oorlog tegen Drugs. Als de VN zich niet kan aanpassen, zal ze worden achtergelaten.

Adam Parsons
Adam Parsons
Professioneel cannabisjournalist, copywriter en auteur Adam Parsons is al lang werkzaam bij Zamnesia. Hij behandelt een breed scala aan onderwerpen, van CBD tot psychedelica en alles daartussen. Adam schrijft blogartikelen, handleidingen en neemt een steeds groter wordend assortiment aan producten onder de loep.
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken