Blog
World Health Organization Roept Op Tot Globale Drugs Decriminalisering
1 min

World Health Organization Roept Op Tot Globale Drugs Decriminalisering

1 min
Nieuws Wetgeving

Zien we daar een grote verandering in het drugsbeleid aan de horizon? In plaats van gevangenschap, eist de WHO decriminalisering voor alle drugs, niet alleen cannabis.

De drugs verdragen van de VN vormen een van de centrale pijlers van het internationale drugsverbod, dus het is nogal verrassend om een afdeling van de VN, de WHO, een verslag te zien indienen tegen hun eigen beleid. Maar dit is precies wat er is gebeurd: De WHO heeft een rapport uitgebracht, waarin gevraagd wordt om een drastische verandering in het drugsbeleid. De organisatie eist decriminalisering voor alle drugs en wil opsluiting vervangen door een schade verminderende aanpak, waar een spuitenomruilprogramma en opioïde vervangende therapie, voor mensen die afhankelijk zijn van opioïde, onder vallen. Het rapport bevat de volgende aanbeveling:

- Landen zouden moeten werken aan het ontwikkelen van beleid en wetten die injecties en andere gebruiken van drugs decriminaliseren en, daarmee, gevangenisstraffen verminderen.
- Landen zouden moeten werken aan het ontwikkelen van beleid en wetten die het gebruik van schone naalden en spuiten decriminaliseren (en naalden- en spuitenprogramma's toestaan) en die therapieën voor opioïde vervangers legaliseren voor mensen die afhankelijk zijn van opiaten.
- Landen zouden verplichte behandeling voor mensen, die drugs gebruiken en/of injecteren, moeten verbieden.

Reeds in maart hebben werkgroepen van de Office of Drugs and Crime van de Verenigde Naties (UNODC) al aangekondigd baanbrekende aanbevelingen te zullen doen, waarbij criminele sancties voor drugsgebruik zullen worden ontmoedigd. "Er is simpelweg geen goede basis in de wetenschap, gezondheid of ethiek om iemand in het criminele rechtssysteem te brengen, uitsluitend voor drugsbezit," zei Ethan Nadelmann, directeur van de Drug Policy Alliance.

Wordt hiermee een enorme verschuiving in het beleid van de VN aangekondigd?

Misschien was het al hoog tijd voor globale hervormingen van het drugsbeleid. Als je dit rapport vergelijkt met "United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances“ uit 1988, die de basis vormt voor grote delen van het wereldwijde verbod, zie je dat de VN zijn standpunt met 180 graden heeft veranderd. In de conventie van 1988 werd geëist: "Elke partij zal de de maatregelen treffen die nodig kunnen zijn om een strafbaar feit vast te stellen op grond van zijn nationale recht, wanneer het gaat om, opzettelijk gepleegd, bezit, aankoop of teelt van verdovende middelen of psychotrope stoffen voor persoonlijk gebruik." Nu pleit het laatst uitgegeven rapport duidelijk om een aanpak die hier lijnrecht tegenover staat.

In 2016 zal de General Assembly van de VN een speciale sessie houden over drugs (UNGASS). Dit initiatief is in 2012 voorgesteld door de toenmalige President van Mexico, Felipe Calderon. Het doel van deze sessie is het uitgebreid beoordelen van de successen en mislukkingen van het huidige, internationale drugsbeleid. Gehoopt wordt dat de laatste WHO rapporten vorm zullen geven aan deze sessie, in tegenstelling tot de retoriek uit 1988, waarin geroepen werd om een "drugsvrije wereld."


Read more about
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken