Cannabis Op Cellulair Niveau

Cannabis Op Cellulair Niveau

Steven Voser
Steven Voser

Het kweken van wiet is een interessante hobby waarbij je al gauw botanische kennis opdoet. Na een vlugge blik in wetenschappelijke boekwerken, kom je tot het besef dat planten complexe levende en ademende organismen zijn. Het vergaren van basiskennis over de werking van planten op cellulair niveau kan je inzicht geven in hun behoefte.

Gebruik onderstaande handleiding om meer inzicht te krijgen in de fysiologie van de plant. Daar krijg je absoluut geen spijt van! De volgende keer dat je door je kweekruimte wandelt, staar je niet zomaar naar een zee van groen. Je beseft dat je zit te kijken naar miljoenen cellen die allemaal samenwerken voor één doel — vette, plakkerige toppen!

Als kwekers zijn we altijd geobsedeerd door zaken als verlichting, ventilatie, soorten, voeding en kweektechnieken. Maar slechts weinig telers zijn geïnteresseerd in de biologie en cellulaire processen van planten. Vraag je je af waarom het belangrijk is dat je deze processen begrijpt als je cannabis kweekt? Met basiskennis over de innerlijke werking van een cannabisplant word je alleen maar een betere kweker. Alles wat je doet, heeft namelijk eerst een impact op cellulair niveau. Zodra je deze functies beter begrijpt, kun je de omstandigheden van je plant aanpassen voor maximale gezondheid en efficiëntie.

In dit artikel leggen we alle verschillende cellulaire processen uit en hoe ze de functies van een plant beïnvloeden. We hebben deze termen allemaal wel eens voorbij horen komen bij biologieles, maar hebben inmiddels de kennis niet meer paraat. Het is echter helemaal niet zo ingewikkeld als het lijkt. Bovendien haal je alleen maar voordeel uit een beter inzicht in de biologie van je plant.

MEMBRAAN EN CYTOPLASMA

MEMBRAAN

Alle cellen hebben een celmembraan. Dit bestaat uit een dubbele laag van lipiden en proteïnen die de cel omringen. Het is selectief permeabel en reguleert zodoende welke moleculen de cel in- en uitgaan. Stel je de cel voor als een kasteel en het celmembraan als de gracht met een ophaalbrug als in- en uitgang voor bepaalde stoffen. Zuurstof, water en koolstofdioxide kunnen deze barrière eenvoudig passeren. Ionen, koolhydraten en aminozuren moeten echter via proteïnen in het membraan terechtkomen, ter regulatie van de diffusiesnelheid.

Het transporteert daarnaast moleculen in- en afval uit de cel middels endocytose en exocytose. Het celmembraan wordt ook gebruikt voor celcommunicatie en het afgeven van signalen. Op die manier weet de plant wanneer ze moet afkoelen of meer vocht moet afgeven.

In het celmembraan zit het cytoplasma. Dit is in feite de inhoud van de cel. Het bestaat grotendeels uit water en herbergt de moleculaire mix van de organellen (celorganellen).

CHLOROPLASTEN EN MITOCHONDRIA

CHLOROPLASTEN

Chloroplasten voeden de plant via het proces van fotosynthese (dat klinkt bekend, niet waar?) Fotosynthese betekent dat lichtenergie wordt omgezet in chemische energie, om zuurstof en energierijke organische bestanddelen te produceren. Chloroplasten hebben een groene kleur en komen in alle groene weefsels voor om het licht te absorberen. Fotosynthese helpt bij het opslaan van de energie voor later gebruik.

Mitochondria zijn de “energiecentrales van de cel”. Ze zetten de opgeslagen energie om in chemische energie en voorzien een cel van ongeveer 90% van de energie die deze nodig heeft om te overleven! Deze energie wordt ook gebruikt voor de groei van de cannabisplant en de productie van grote, vette toppen. Zoals je kunt zien, is de nauwe samenwerking tussen chloroplasten en mitochondria cruciaal voor het proces van fotosynthese.

ENDOPLASMATISCH RETICULUM, RIBOSOMEN, NUCLEOLI EN HET GOLGICOMPLEX

ENDOPLASMATISCH RETICULUM

Elke cel heeft een endoplasmastisch reticulum (ER). Het werkt nauw samen met de ribosomen en het golgicomplex. Het ER is een netwerk van membranen in het cytoplasma dat verbonden is met de nucleus. Ribosomen geven het ER een bepaalde ruwheid. Ze maken constant proteïnen aan, die gevormd worden in de nucleolus die in de nucleus zit.

De gladdere kant van het ER slaat deze proteïnen op. Die breken vervolgens los en worden naar het golgicomplex geleid, waar ze verder verwerkt worden. Het golgicomplex verpakt de proteïnen in membraan-gebonden blaasjes, waarna deze naar het celmembraan overgebracht worden. Om die reden wordt het golgicomplex ook wel met een postkantoor vergeleken; het verpakt en labelt stofjes die naar de delen van de cel worden verstuurd waar ze nodig zijn.

VACUOLEN

VACUOLEN

Vacuolen zijn opslagblaasjes of zakjes in de cel. Ze bevatten hoofdzakelijk water met opgeslagen nutriënten en afvalproducten. Deze kleine zakjes helpen de plant ondersteunen. De impact van vacuolen op de plantstructuur is zelfs zichtbaar.

Ze creëren spanning door tegen de celwanden te drukken, waardoor de plant stevig wordt. Als ze te weinig water bevatten, verwelkt ze doordat de vacuolen inkrimpen. Zodra de plant water vindt, worden de vacuolen opnieuw gevuld en nemen ze weer vorm aan. Op die manier spelen ze een belangrijke rol in de reactie van planten op veranderende waterstanden in het teeltmedium. Je kunt de waterbehoeften van een plant dus waarnemen middels de vacuolen.

NUCLEUS EN DNA

NUCLEUS

De nucleus is de kern van de cel—het brein als het ware. Het stuurt en beheerst alle celprocessen. De nucleus bevat tevens alle genetische informatie (DNA). Het DNA is de code voor elke cel in de plant. Deze is gelijk in elke cel, maar specifieke genen kunnen aan- of uitgezet worden. Dit bepaalt de functie van elke cel.

Bij de vorming kunnen cellen elk type cel worden. Ze kunnen dienen als bladcel, wortelcel of opslagcel. De planthormonen en suikers die de plant produceert, wijzigen het DNA zodat specialisatie van de cel plaatsvindt.

HORMONEN

HORMONEN

Alle delen van je cannabisplant worden gevormd uit weefsels die een accumulatie van miljoenen cellen zijn. Hiervoor moeten de cellen met elkaar communiceren. Daar spelen de hormonen een rol bij. Deze werken als boodschappers.

Soms moet een cel een nieuwe functie toegewezen worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je stekken neemt en met klonen werkt. De hormonen informeren de plant dat er nieuwe wortels gevormd moeten worden om water en voedingsstoffen op te nemen. Ze ontwikkelt dan nieuwe cellen die wortelcellen worden. Bovendien laten hormonen planten weten dat ze reserves moeten gebruiken, totdat er nieuwe wortelcellen zijn gevormd. Dit is een voorbeeld van hoe hormonen als boodschapper fungeren om een plant te laten aanpassen aan extreme omstandigheden.

Je bezoekt onze Nederlandse website.