Synthetische Vs. Natuurlijke Wiet: Wat Is Het Verschil?

Synthetische Vs. Natuurlijke Wiet: Wat Is Het Verschil?

Marguerite Arnold
Marguerite Arnold
Bijgewerkt op:

Er zijn drie soorten cannabinoïden: ze kunnen aangemaakt worden door het lichaam, afkomstig zijn van planten of in een lab zijn geproduceerd. Van de laatstgenoemde categorie, oftewel synthetische cannabinoïden, zijn er veel extreem gevaarlijk en zelfs dodelijk. Lees alles over synthetische vs. natuurlijke wiet en waarom het verschil ertoe doet.

Er bestaan nog steeds veel misvattingen over het verschil tussen enerzijds natuurlijke, plantaardige cannabinoïden, of fytocannabinoïden, en anderzijds synthetische cannabinoïden. Verder is er onduidelijkheid over de verschillen tussen synthetische cannabinoïden die geproduceerd worden voor specifieke therapeutische doeleinden en varianten voor de illegale commerciële handel.

In het legale circuit bestaan er vormen van synthetische CBD en THC die legaal geproduceerd en verkocht worden als medicijnen of gezondheidsproducten. Zo bevat dronabinol THC als actief ingrediënt, en wordt dit vaak vervaardigd met chemicaliën die niet van de plant afkomstig zijn.

Aan de andere kant hebben we verboden synthetische stoffen. De drug K2, ook bekend als 'Spice', is een voorbeeld van een illegaal geproduceerde cannabinoïde. Het is ook een gevaarlijke stof waarvan bekend is dat het verschillende ernstige gezondheidsproblemen en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Voor doorsnee wietgebruikers is er een simpele vuistregel: de meeste synthetisch geproduceerde cannabinoïden zijn gevaarlijk. Vermijd ze dus. Met dat in gedachten gaan we hieronder eens kijken naar het onderscheid tussen natuurlijke en synthetische wiet en wat dit voor jou als consument betekent.

Niet Alle Wiet Is Hetzelfde

Niet Alle Wiet Is Hetzelfde

Er zijn verschillende methodes voor het synthetiseren van cannabinoïden. Dit zijn chemische structuren die aan cannabinoïdereceptoren in het menselijk lichaam binden of deze beïnvloeden.

Uit wietplanten kunnen meer dan honderd natuurlijk voorkomende fytocannabinoïden gewonnen worden, waaronder CBD en THC. Naarmate de trend van legalisatie zich wereldwijd voortzet, worden er steeds meer onderzoeken naar dergelijke cannabinoïden gedaan, zowel in isolatie als in combinatie.

Een andere methode om cannabinoïden te verkrijgen, is in een lab. Er bestaan meer dan driehonderd synthetische cannabinoïden. Sommige mensen denken dat deze soms legale stoffen 'veiliger' zijn dan natuurlijke cannabinoïden, maar niets is minder waar.

Tot slot is het de moeite waard om op te merken dat cannabinoïden ook door het menselijk lichaam worden gesynthetiseerd. Endocannabinoïden als anandamide (AEA) en 2-arachidonoylglycerol (2-AG) worden aangemaakt om via het endocannabinoïde systeem (ECS) en de receptoren ervan allerlei fysiologische processen aan te sturen.

Wat Is Natuurlijke Wiet?

Wat Is Natuurlijke Wiet?

Gezien het voorgaande zijn de twee vormen van 'natuurlijke wiet', of om precies te zijn 'natuurlijke cannabinoïden', in 'fytocannabinoïden' en 'endocannabinoïden' onder te verdelen. Zowel endo- als fytocannabinoïden kunnen binden aan receptoren en enzymen of hier op een andere manier invloed op hebben, en zo verschillende effecten teweegbrengen.

Maar in tegenstelling tot synthetische cannabinoïden kunnen natuurlijke cannabinoïden je cannabinoïdereceptoren niet overstimuleren tot het punt waarop het gevaarlijk wordt.

Voorbeelden Van Natuurlijke Wiet

Elke cannabinoïde uit de wietplant kun je als een natuurlijke fytocannabinoïde beschouwen. Een aantal voorbeelden zijn:

De twee beste voorbeelden van natuurlijke endocannabinoïden in je lichaam zijn anandamide en 2-arachidonoylglycerol.

Gerelateerd artikel

CBD, THC & CBG – Het Ontdekken Van Cannabinoïden

Wat Is Synthetische Wiet?

Wat Is Synthetische Wiet?

Hoewel ze duidelijk verschillend zijn, stimuleren zowel synthetische als natuurlijke cannabinoïden receptoren van het endocannabinoïdesysteem, en dan vooral CB1-receptoren. Synthetische cannabinoïden laten zich beter omschrijven als 'cannabinoïdereceptor-agonisten'.

In plaats van met stoffen uit wietplanten wordt synthetische wiet met diverse chemicaliën en processen gemaakt. Sommige hiervan zijn wetenschappelijk verantwoorder dan andere. Bij door de overheid goedgekeurde cannabinoïde-medicijnen is het idee om de werking van cannabinoïden op de veiligste manier als mogelijk na te bootsen. Met illegale synthetische wiet is de kans veel groter dat je nadelige effecten ervaart.

Maar farmaceutische bedrijven hebben ook geconstateerd dat het gevaarlijk kan zijn om met goedgekeurde medicijnen cannabinoïden te beïnvloeden om bepaalde effecten teweeg te brengen. Zo werd het medicijn Rimbonant, bedoeld om de eetlust te verminderen, van de markt gehaald toen het tot suïcidale gedachten bleek te leiden.

Synthetische varianten, geproduceerd in een niet-farmaceutische omgeving, zonder ook maar enige controle, kunnen echter nog gevaarlijker, zo niet dodelijk zijn.

Synthetische cannabinoïden worden onderverdeeld in de volgende categorieën (Presley et al., 2013):

 • Cyclohexylfenolen
 • Naftoylindolen
 • Naphthylmethylindoles
 • Naftylmethylindenen
 • Naftoylpyrrolen
 • Fenylacetylindolen
 • Adamantoylindolen
 • Tetramethylcyclopropylindolen

Andere synthetisch geproduceerde cannabinoïdereceptor-agonisten bestaan uit oleamide, wat vaak gebruikt wordt voor de productie van plastic ('Synthetic cannabinoids and 'Spice' drug profile').

Oleamide, methanandamide en andere synthetische cannabinoïden zijn structureel verwant aan je eigen endocannabinoïde anandamide, de zogeheten 'geluksmolecule'.

Synthetische cannabinoïden zijn ook bijna altijd 'isolaten'. Dit wil zeggen dat ze maar uit één stof bestaan die bedoeld is om de cannabinoïdereceptoren in je lichaam te stimuleren. Soms worden dergelijke stoffen gesynthetiseerd uit een stukje van een THC-molecule en in een laboratorium aangepast. Maar veel vormen van synthetische wiet zijn nooit in aanraking met natuurlijke cannabinoïden geweest.

Je kunt nooit met zekerheid weten welke middelen er voor de productie van illegale synthetische wiet gebruikt zijn. Vaak is het aangelengd met opioïden, soms bevat het zelfs gif. Deze stoffen worden vervolgens vaak gemengd met of gespoten op natuurlijke planten en kruiden om de chemische samenstelling te verbergen.

Voorbeelden Van Synthetische Wiet

Veel synthetische cannabisproducten zijn speciaal gemaakt om juridische beperkingen op wiet te omzeilen. Ze worden soms ook als 'niet geschikt voor menselijke consumptie' verkocht. De synthetische cannabinoïden in dergelijke producten hebben vaak een krachtiger, maar niet positief effect op de cannabinoïdereceptoren in je lichaam.

Sinds het begin van deze eeuw hebben de Europese autoriteiten meer dan 142 synthetische cannabinoïden vastgesteld. Ze kunnen zelfs in gummies en vape-producten zitten die verkocht worden alsof ze natuurlijke CBD of THC bevatten.

Hier is een aantal merknamen en benamingen die geassocieerd worden met verboden, en vaak gevaarlijke, synthetische cannabinoïden:

 • Spice
 • K2
 • Yucatan Fire
 • Sence
 • Chill X
 • Smoke
 • Genie
 • Algerian Blend

Het Endocannabinoïdesysteem Is Afhankelijk Van Balans

Het Endocannabinoïdesysteem Is Afhankelijk Van Balans

Fytocannabinoïden kunnen receptoren van het ECS en enzymen sterker stimuleren dan je eigen endocannabinoïden, maar vanwege het karakter van natuurlijke wiet loopt dit nooit uit de hand.

De twee belangrijkste cannabinoïdereceptoren in je lichaam, CB1 en CB2, zijn cruciaal voor het behoud van balans in je lichaam, oftewel homeostase. Deze receptoren zitten verspreid door je hersenen en lichaam, en werken volgens een sleutel- en slotprincipe. Als de chemische structuur van een cannabinoïde past in het 'slot' van een receptor, fungeert de stof als een soort sleutel om de receptor te ontgrendelen.

Dit mechanisme weerhoudt je lichaam ervan om overmatige hoeveelheden cannabinoïden te verwerken en voorkomt een dodelijke overdosis. Bij synthetische wiet hebben deze cannabinoïden echter een algemene vorm, waarmee ze het slot als het ware 'openbreken' en de receptoren zodanig stimuleren dat het schadelijk of gevaarlijk wordt.

Gerelateerd artikel

Wat Is Het Endocannabinoïde Systeem (ECS)?

Synthetische Vs. Natuurlijke Wiet

Synthetische Vs. Natuurlijke Wiet

Nu we de belangrijkste kenmerken van natuurlijke en synthetische wiet hebben behandeld, is het tijd om wat meer in detail te treden:

Chemische Structuur

Synthetische cannabinoïden zijn cannabinoïdereceptor-agonisten. Ze zijn echter niet chemisch identiek aan natuurlijk voorkomende cannabinoïden. De meeste zijn oplosbaar in vet en bevatten tussen de 22 en 26 koolstofatomen. Ook bevatten de meesten een zogenaamde zijketen van tussen de vier en negen verzadigde koolstofatomen. De optimale bindingsaffiniteit voor CB1 is waarschijnlijk tussen de vijf en acht koolstofatomen, en meer dan dat verhoogt de activiteit juist ('Why does alkyl chain length matter,' 2020). Verder is er weinig bekend over de exacte farmacologie (en giftigheid) van synthetische cannabinoïden, aangezien er niet veel formeel onderzoek naar is gedaan.

Natuurlijke cannabinoïden zijn vaak 21 koolstofatomen lang, hoewel dit niet altijd het geval is. De lengte van de zijketen kan ook sterk variëren. Maar deze variatie in structuur ligt binnen bepaalde grenzen, zodat er geen ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

Toepassingen

Natuurlijke cannabinoïden worden van oudsher gebruikt voor holistische en religieuze doeleinden, naast 'gewone' ontspanning. Los daarvan worden cannabinoïden als THC ook recreatief gebruikt.

Synthetische cannabinoïden werden oorspronkelijk om verschillende redenen gebruikt. Allereerst om natuurlijke cannabinoïden na te bootsen voor therapeutische doeleinden, vooral in het verleden, toen er van legalisering nog nauwelijks sprake was. Andere varianten werden in de industrie en voor niet-menselijke consumptie gebruikt.

Tragisch genoeg is de huidige markt van synthetische wiet grotendeels ontstaan door illegale producenten die hun producten legaal proberen te verkopen, zelfs in landen waar cannabis inmiddels legaal is. Helaas hebben ze daarbij geen enkel oog voor de gezondheid van mensen. De meeste synthetische cannabinoïden zijn gemaakt om te roken, hoewel je ze soms ook aantreft in edibles, zoals snoepjes. Vooral gummies zijn populaire edibles om te infuseren met de synthetische variant, vaak met rampzalige gevolgen. Er zijn heel wat mensen overleden na het eten van zulke producten, of in het ziekenhuis beland.

Farmacologische Effecten

Bepaalde synthetische stoffen zijn in laboratoria gemaakt om natuurlijke cannabinoïden voor therapeutische doeleinden na te bootsen. In Amerika heeft de Food and Drug Administration (FDA) de volgende synthetische, cannabis-achtige stoffen goedgekeurd die je alleen op recept kunt krijgen: Marinol (dronabinol), Syndros (dronabinol) en Cesamet (nabilone) ('FDA and cannabis: Research and drug approval process,' 2020). Deze medicijnen worden echter alleen in specifieke gevallen gebruikt en niet vaak voorgeschreven.

Naast de potentieel hogere sterkte van deze producten hebben deze stoffen ook een langere halveringstijd en daardoor een langduriger effect.

De farmacologische effecten van natuurlijke CBD, natuurlijke THC en andere fytocannabinoïden worden nog steeds onderzocht. Hoewel er steeds meer uitgebreide klinische proeven plaatsvinden en in het verschiet liggen, moeten de volledige eigenschappen van afzonderlijke cannabinoïden nog in kaart worden gebracht. Tot dusver stemt het onderzoek in elk geval hoopvol.

Bijwerkingen Van Synthetische Cannabinoïden

Hoewel dit geen definitief lijstje is, zijn dit enkele nadelige bijwerkingen van synthetische cannabinoïden:

 • Duizeligheid
 • Misselijkheid en overgeven
 • Paranoia
 • Verslechterde coördinatie
 • Kortademigheid
 • Toevallen
 • Hartkloppingen
 • Flauwvallen
 • Overlijden

Veiligheid

Met uitzondering van synthetische cannabinoïden die zorgvuldig zijn geproduceerd in een farmaceutisch laboratorium en gecertificeerd voor medisch gebruik, moet je alle synthetische cannabinoïden als zeer gevaarlijk beschouwen. Bovendien zijn veel ervan met andere gevaarlijke stoffen en drugs gemengd. De FDA trof in bepaalde producten zelfs het rattengif brodifacoum aan. Dit zou zijn toegevoegd om de effecten te 'verlengen'. Je ziet het: deze producten kunnen supergevaarlijk zijn.

Het beste en veiligste is om deze middelen compleet te vermijden. Ze zijn niet gereguleerd en meestal alleen voor illegale doeleinden geproduceerd door bedrijven die zich niet om je gezondheid bekommeren.

Daarentegen heeft natuurlijke wiet een veel minder zorgwekkend veiligheidsprofiel. Dat neemt echter niet weg dat de bedwelmende aard ervan nog steeds het risico op verkeersongelukken verhoogt en dat het acute en langetermijneffecten op je gezondheid kan hebben ('Cannabis,' n.d.).

Is Synthetische Wiet Echt Gevaarlijk?

Is Synthetische Wiet Echt Gevaarlijk?

Het korte antwoord is ja. Synthetische stoffen die niet op legale wijze geproduceerd zijn, zijn bijna altijd gevaarlijk. Een van de grootste problemen is dat producenten de producten bewust zo aanprijzen dat ze legaal lijken.

Nagemaakte cannabinoïden zijn aangetroffen in edibles, zoals snoep, in nep-hasj en in kant-en-klare vape pens. Er zijn talloze gevallen bekend van mensen die na het gebruik hiervan ziek zijn geworden of zelfs zijn overleden.

Gelukkig zijn er wel manieren, zoals de EZ Test THC, om te bepalen of een monster daadwerkelijk THC bevat. Hiermee kun je jezelf in slechts enkele seconden veel ellende besparen.

Kan Synthetische Wiet Gunstig Zijn?

Bepaalde synthetische cannabinoïden kunnen gebruikt worden in een poging om de menselijke gezondheid te verbeteren. We hebben het hier over legale cannabinoïde-medicijnen, zoals Sativex, dat van zowel natuurlijke als synthetische cannabinoïden kan worden gemaakt, Epidiolex, uitsluitend gemaakt van CBD of synthetische equivalenten, en Cesamet, ook bekend als 'nabilone', dat is goedgekeurd voor bewegingsstoornissen, zoals de ziekte van Parkinson.

Maar veel patiënten geven de voorkeur aan natuurlijk verkregen cannabinoïden. Ook gebruiken ze liever formules die meerdere natuurlijke cannabinoïden en plantaardige ingrediënten bevatten, in plaats van isolaten.

De Beste Manier: Je Eigen Wiet Kweken!

De Beste Manier: Je Eigen Wiet Kweken!

De beste manier om er zeker van te zijn dat je wiet natuurlijk is en geen chemische toevoegingen bevat, is door het zelf te kweken. Dit kan echter ook riskant zijn als je te ver gaat. Toch is het kweken van één of twee kleine planten waarschijnlijk veiliger dan je gezondheid op het spel zetten met synthetische wiet van onbetrouwbare figuren. Pas goed op jezelf.

Marguerite Arnold
Marguerite Arnold
Marguerite Arnold is een Duits-Amerikaanse cannabisindustriedeskundige. Ze doet als journalist verslag van diverse ontwikkelingen in de industrie, en schrijft voor cannabismagazines als High Times. Ook heeft ze twee boeken over het onderwerp geschreven (tot dusver). Daarnaast is ze in de industrie actief als ondernemer en consultant.
Bronnen
 • Cayman Chemical. (2020, April 13). Why does alkyl chain length matter? - https://www.caymanchem.com
 • EMCDDA. (n.d.). Synthetic cannabinoids and 'Spice' drug profile - https://www.emcdda.europa.eu
 • FDA. (2020, October 1). Research and drug approval process - https://www.fda.gov
 • Presley BC, Jansen-Varnum SA, & Logan BK. (2013 Mar). Presley, B.C., Jansen-Varnum, S.A., en Logan, B.K. (2013). Analysis of Synthetic Cannabinoids in Botanical Material: A Review of Analytical Methods and Findings. Forensic science review, 25 1-2, 27-46 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 • World Health Organization. (n.d.). Cannabis - https://www.who.int