Zwavel En Cannabisplanten

Zwavel En Cannabisplanten

Luke Sholl
Luke Sholl
Bijgewerkt op:

 

Zwavel is een belangrijke secundaire voedingsstof voor wietplanten. In vergelijking met andere voedingsstoffen, zoals stikstof, vereisen ze echter geen grote hoeveelheden. Desondanks leidt een tekort of overschot tot ernstige groeiproblemen. Daarom wijden we dit artikel aan de rol van zwavel bij de ontwikkeling van je cannabisplanten. We leggen ook uit hoe je de symptomen van zwaveltekort en -vergiftiging herkent, behandelt en voorkomt.

Wat is zwavel?

Wat is zwavel?

Voor cannabisplanten is zwavel een secundaire voedingsstof, samen met magnesium (Mg) en calcium (Ca). Net als de primaire voedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K), vallen secundaire voedingsstoffen ook onder de macronutriënten. Planten hebben er namelijk relatief grote hoeveelheden van nodig. Zowel dieren en planten vereisen behoorlijk wat zwavel. Wietplanten vereisen niet zoveel zwavel als andere elementen. Toch vervult deze voedingstof veel belangrijke functies. Het is een bestanddeel van proteïnen en aminozuren, verhoogt de weerstand van de plant, ondersteunt de productie van chlorofyl en nog veel meer!

In de natuur komt zwavel in de pure elementaire vorm voor als een geel mineraal. Het komt ook voor in sulfaten en sulfieten. Deze elementaire vorm van zwavel is echter niet in water oplosbaar en planten kunnen het niet opnemen via de wortels. In de aarde vind je zwavel meestal terug in de vorm van sulfaat. Dit is de enige vorm van zwavel die planten benutten. Micro-organismen moeten elementaire zwavel wel eerst omzetten in sulfaat, wat erg lang kan duren. Elementaire zwavel gebruikt men daarom als een langdurige meststof. De sulfaatvorm (SO₄) van zwavel (die je aantreft in commerciële cannabisvoeding) is direct beschikbaar voor planten.

De zwavelcyclus

De zwavelcyclus

Net als sommige andere elementen vult zwavel zichzelf cyclisch aan binnen het ecosysteem. Dit begint met gesteente waarin zwavel ligt opgeslagen. Dit gesteente verweert en geeft de opgeslagen zwavel af aan de lucht, waar het wordt omgezet in sulfaat (SO₄). Planten en micro-organismen nemen het vervolgens op. Ze zetten het om in biologische vormen die weer door dieren worden gegeten. Als een organisme uiteindelijk sterft en ontbindt, komt een deel van de zwavel weer vrij in de vorm van sulfaat. Dit wordt vervolgens opgenomen door micro-organismen.

Zwavel komt ook vrij bij vulkaanuitbarstingen en verdampend water. Via regenval komt het weer op aardoppervlak terecht en bereikt de oceanen via beekjes en rivieren. Door de geologische opstijging van het oceaansediment komt zwavel weer op het land terecht.

Waarom hebben wietplanten zwavel nodig?

Waarom hebben wietplanten zwavel nodig?

Zwavel vervult verschillende functies bij de groei van je wietplanten. Deze omvatten:

 • Bevordert de wortelgroei.

 • Stimuleert de productie en distributie van chlorofyl.

 • Belangrijk bestanddeel van eiwitten en aminozuren.

 • Verbetert de stofwisseling van de plant.

 • Bevordert de algemene groei en de gezondheid van planten.

 • Ondersteunt de absorptie van water en voedingsstoffen.

Veel van deze functies zijn belangrijk tijdens de vegetatieve groeifase van cannabisplanten. Toch is zwavel ook nodig tijdens de zaailing- en bloeifase.

Cannabis, zwavel en pH

Je wietplanten kunnen zwavel opnemen bij een pH-waarde vanaf 5,5. De optimale absorptie vindt echter plaats bij een pH van 6,0. Deze waarden gelden zowel voor de kweek in aarde als in een hydrocultuur. Als de pH-waarde van het kweekmedium onder 5,5 daalt, zie je tekenen van een zwaveltekort.

Gerelateerd artikel

De Beste pH- En EC-Waarden

Behoefte tijdens de vroegste fase

Is zwavel niet beschikbaar, of kunnen je planten het niet opnemen tijdens de vegetatieve fase? Dan ontbreekt het je planten aan kracht en vitaliteit, waardoor ze minder takken ontwikkelen. Ook is het waarschijnlijk dat ernstige groeiproblemen ontstaan. Het element is namelijk onmisbaar voor de fotosynthese en andere belangrijke functies.

Behoefte tijdens bloeitijd

Een gebrek aan dit mineraal tijdens de bloei resulteert in een lager oogstgewicht. De groei van de toppen lijdt eronder, wat resulteert in een minder goede opbrengst. Als er tijdens de bloeiperiode sprake is van een ernstig zwaveltekort, dan sterven de toppen zelfs af.

Zwavel in kunstmest versus biologische meststoffen

Zwavel in kunstmest versus biologische meststoffen

Commerciële meststoffen voor wietplanten bevatten zwavel in de vorm van sulfaat. Dit is direct beschikbaar voor planten. De biologische kweker heeft genoeg opties om dit mineraal aan de planten te geven. Dit zijn de beste natuurlijke bronnen van zwavel:

 • Epsomzout (bitterzout) bevat zowel magnesium als zwavel.

 • Mineraalrijke aarde die in de natuur voorkomt, met name in vulkanische aarde.

 • Gips (calciumsulfaat) is rijk aan zwavel, calcium en andere elementen.

 • Kaliumsulfaat bevat zowel kalium als zwavel.

 • Dierlijke mest en organisch materiaal is rijk aan biologische zwavel.

Zwaveltekort

Zwaveltekort

Zwavel is een deels mobiele voedingsstof. Dit betekent dat het zich heel langzaam door de plant verplaatst. Tekenen van een tekort zie je meestal op de middelste bladeren. Toch zie je soms ook symptomen op oude of nieuwe groei.

Wat zijn de oorzaken van een zwaveltekort?

 • Verkeerde pH-waarde: Een pH-waarde onder 5,5 leidt tot een "blokkade" van zwavel. Dit betekent dat de plant het element niet kan opnemen, zelfs als het wel aanwezig is.

 • Arme aarde: Aarde van slechte kwaliteit bevat meestal onvoldoende zwavel.

 • Onjuist gebruik van voedingsstoffen: Het gebruik van een verkeerde concentratie of dosis van voedingsstoffen leidt er soms toe dat planten niet genoeg zwavel binnenkrijgen.

Hoe herken je een zwaveltekort?

De symptomen van een zwaveltekort (bijv. bladeren die geel worden) kunnen lijken op een tekort aan stikstof (N). Dit geldt vooral als beide tekorten op hetzelfde moment optreden. Om die reden is een zwaveltekort soms lastig vast te stellen. Een tekort aan zwavel is echter veel minder gebruikelijk dan een gebrek aan stikstof.

Hoe onderscheid je een zwaveltekort van een stikstoftekort?

Hoe onderscheid je een zwaveltekort van een stikstoftekort?

 • De bladeren vergelen van binnen naar buiten. Pas in een later stadium verkleurt het hele blad.

 • Een zwaveltekort zie je op meer plekken dan alleen op oude bladeren aan de onderkant. Een stikstoftekort beperkt zich daarentegen alleen tot dit gebied.

Tekenen/symptomen

Vroege fase:

 • Lichte chlorose (vergeling van bladeren) op het midden van het blad.
 • Slechte groei, met minder takken.
 • Gele bladnerven.
 • 'Verbrande' bladpunten die uitdrogen en naar beneden buigen.
 • Houtachtige stelen.

Latere fase:

 • Meer uitgesproken vergeling, die uiteindelijk het hele blad overneemt.
 • Slechte ontwikkeling van toppen.

Tip: Het toedienen van voedingsstoffen leidt mettertijd wel eens tot ophoping van mineralen ('zouten') rond de wortels. Wanneer dit gebeurt, raakt de pH rond de wortels uit balans (te zuur). Dit leidt tot voedingsblokkades en tekorten.

Meestal hebben problemen met voedingstoffen niet zoveel te maken met onjuiste toediening door de kweker, in elk geval bij het kweken van wiet. Vaker wel dan niet ontstaan tekorten door pH-problemen, bijvoorbeeld door overbemesting. Bovendien is er zelden sprake van een tekort aan een enkele voedingsstof. De kans is groot dat je wietplanten last hebben van meerdere voedingsgebreken. Als je problemen vermoedt met de pH, dien je allereerst je planten te spoelen met pH-gebalanceerd water. Zo spoel je opgehoopte zouten weg, waardoor de pH zich kan optimaliseren rond de wortels.

Hoe behandel je een zwaveltekort?

Hoe behandel je een zwaveltekort?

Afhankelijk van de onderliggende oorzaak, kun je een zwaveltekort op twee manieren aanpakken.

Is het zwavelgehalte te laag? Geef je planten dan zwavel in de vorm van een geschikte meststof voor wietplanten of verbeter de bodem met zwavel.

Is er sprake van een tekort door een blokkade of pH-problemen? Pak dan het tekort aan door de pH-waarde te herstellen. De optimale pH-waarde is 6,0+.

 • In aarde

  Als een lage hoeveelheid voedingsstoffen de reden is voor het tekort, verhoog dan de dosering enkele keren. Na een week moet je verbetering zien bij de plant. Een snelle noodoplossing is het oplossen van 1 theelepel Epsomzout in 1 liter warm water. Besproei vervolgens de onderkant van de bladeren met dit mengsel.

 • In hydrocultuur/kokosvezel

  Als ondervoeding de reden is voor het tekort, verhoog dan elke paar dagen de voeding/EC met 0,2 punten. Observeer de gezondheid van je planten en verhoog niet langer als ze er beter uitzien. Gebruik de eerder genoemde bladspray om direct zwavel toe te dienen. Als de pH-waarde onder 5,5 daalt, corrigeer deze dan. Geef daarnaast voedingsstoffen in de juiste dosering.

Gerelateerd artikel

Hoe En Wanneer Je Bladspray Moet Toepassen Op Je Wiet

Zwavelvergiftiging

Zwavelvergiftiging

Bij een zwavelvergiftiging is er sprake van een overschot aan zwavel. Dit komt zelden voor, maar is niet uitgesloten. Het stellen van de diagnose is niet gemakkelijk. Een zwaveloverschot blokkeert namelijk meestal ook de opname van stikstof en calcium, met de bijbehorende symptomen tot gevolg. Als je te maken hebt met een zwavelvergiftiging, kun je het beste eerst het medium doorspoelen om de opgehoopte voedingsstoffen te verwijderen. Geef ook je planten een week lang geen voeding. Je dwingt de plant om de resterende voedingsstoffen op te nemen. Na een week start je een correct voedingsschema op.

Hoe herken je een zwavelvergiftiging?

De meest voorkomende tekenen en symptomen van zwavelvergiftiging zijn:

 • Bladeren verkleuren donkergroen of bruin.
 • 'Verbrande' uiteinden en/of droge en bruine bladranden.
 • Tekenen van andere tekorten, bijvoorbeeld Ca/Mg.
 • pH-waarde onder 5,0.

Hoe behandel je een zwavelvergiftiging?

Hoe behandel je een zwavelvergiftiging?

Bij de behandeling van de zwavelvergiftiging moet je rekening houden met het substraat. We leggen hoe je een vergiftiging behandelt in aarde en hydrocultuur/kokosvezel.

 • In aarde

  Spoel het medium met pH-gebalanceerd water. Gebruik ongeveer 2-3x de inhoud van de pot. Geef je planten daarna een week lang geen voeding, zodat ze de resterende voedingsstoffen opnemen.

 • In hydrocultuur/kokosvezel

  Bij hydrocultuur moet je het reservoir spoelen en de EC verlagen. Als de pH-waarde te laag is, corrigeer dit dan of vervang het water. Gebruik je kokosvezel? Spoel je medium en geef je planten een lagere dosis voeding. Binnen enkele weken dien je verbetering te zien.

Luke Sholl
Luke Sholl
Luke Sholl schrijft al meer dan tien jaar over cannabis, het gezondheidspotentieel van cannabinoïden en de positieve invloed van de natuur. Hij werkt voor diverse op cannabinoïden gerichte websites en publiceert gevarieerde digitale content, ondersteund door gedegen technische kennis en grondig onderzoek.