Blog
Contact Highs
3 min

Wat Zijn Contact Highs (En Hoe Worden Ze Veroorzaakt)?

3 min

Een contact high is een uniek verschijnsel dat optreedt bij nuchtere mensen. Het is de psychologische impact van sociaal contact met mensen onder invloed. Hierbij zeggen nuchtere personen zich high te voelen terwijl ze geen psychoactieve substanties hebben gebruikt. Lees verder en ontdek de waarheid over de contact high.

Er bestaat enige verwarring over wat een "contact high" precies inhoudt.

De uitdrukking refereert aan een vreemd psychologisch effect waarbij nuchtere mensen zeggen dat ze zich high voelen, terwijl ze geen psychoactieve substantie hebben gebruikt. De toestand wordt gedefinieerd door gedragsveranderingen na contact met mensen die onder invloed van drugs en alcohol zijn. De term behelst een veronderstelde "overdracht" van een bedwelming op een nuchter individu.

Met andere woorden, contact highs zijn meer psychologisch dan fysiologisch van aard.

Iemand die zelf geen LSD gebruikt heeft, zou bijvoorbeeld beïnvloed kunnen worden door het gedrag van iemand die wél aan het trippen is. Op deze wijze heeft de high van iemand anders het potentieel een soort placebo-effect op een nuchter persoon te hebben. Sommige mensen zeggen zelfs dat ze een contact high ervoeren, zoals tripachtige effecten, nadat ze in gezelschap waren geweest van trippende vrienden. Ze kregen pseudo-hallucinaties of moesten plotseling lachen om anderszins dagelijkse gebeurtenissen.

Dit wordt ook regelmatig waargenomen als iemand een placebo krijgt toegediend. Men claimt daarbij toch de effecten van een geneesmiddel te ervaren. Zoals we weten, gebeurt dat in medische en op onderzoek gerichte omgevingen. Maar het kan tevens voorkomen tijdens evenementen waarbij illegale drugs gebruikt worden. Contact highs treden vaak op als gewetenloze drugverkopers, vooral in clubs, placebo's aan nietsvermoedende klanten verkopen. Deze klanten zijn in de veronderstelling dat ze het echte spul kopen.

CONTACT HIGHS: HOE IS DIT MOGELIJK?

De reden voor dit verschijnsel is simpel. Roeseffecten zijn subjectief en verschillen van persoon tot persoon. Daarnaast is er niet een beperkte groep mensen die erdoor beïnvloed wordt. Het is eerder een bredere gedragsparadox waar sommige mensen van nature meer ontvankelijk voor zijn. Het is nog onduidelijk of mensen die deze effecten ervaren ook daadwerkelijk perceptuele veranderingen meemaken.

HET INHALEREN VAN ANDERMANS ROOK IS ANDERS

"Contact high" wordt ook veelvuldig gebruikt om de high te beschrijven van het "meeroken" van cannabis. Dit is echter incorrect gebruik van de uitdrukking. Een contact high kun je krijgen door je in direct gezelschap van cannabisgebruikers te bevinden. Het is inderdaad mogelijk om door meeroken stoned te worden, maar dat is een heel ander fenomeen.

Er bestaat veel discussie omtrent deze kwestie. Het mag duidelijk zijn dat het meeroken van tabaksrook schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Wat cannabis betreft, zijn de onderzoeken nog niet afdoende. Het lijkt er echter op dat mensen enigszins high kunnen worden door het meeroken. Met name in een zogenaamde "hotbox" ruimte waar de rook niet uit kan ontsnappen.

Wat betreft dit soort gevallen weten we dat mensen die in dezelfde ruimte als cannabisrokers zitten, bij drugstest ook positief kunnen worden getest op THC. Omdat hierbij daadwerkelijk waarneembare hoeveelheden cannabinoïden in het bloed worden aangetroffen, kan dit niet als een contact high beschouwd worden.

Er is nog een bepaalde ervaring die (onterecht) als een contact high beschreven wordt. Het betreft hier mensen die continu blootgesteld worden aan cannabisplanten. Deze personen kunnen in aanraking komen met een te hoge hoeveelheid cannabinoïden. Cannabis kan inderdaad door de huid en andere organen in verschillende concentraties en uiteenlopende hoeveelheden opgenomen worden.

Met andere woorden, contact highs verwijzen uitsluitend naar het sociale/psychologische verschijnsel en niet naar de inname van welke substantie dan ook.

WELKE DRUGS KUNNEN EEN CONTACT HIGH VEROORZAKEN?

Het antwoord op deze vraag is dat alle bekende psychoactieve drugs een contact high kunnen opwekken. Het is in feite niet van de drug afhankelijk. Het heeft eerder te maken met de sociale omgeving en groepsmentaliteit. Als iedereen gierend van de lach op de grond ligt, is de kans groot dat je vanzelf mee gaat doen.

CANNABIS

Mensen die in gezelschap verkeren van cannabisgebruikers kunnen vaak hun lach of de munchies niet onderdrukken zodra er een joint rondgaat. Cannabis valt echter in een andere categorie dan de andere drugs op deze lijst. Doorgaans worden mensen in het gezelschap van wietrokers blootgesteld aan meeroken. Dat heeft een veel lichter effect. Maar uiteindelijk zijn ze wel degelijk high.

LSD

LSD (maar ook paddo's) zijn vaak de veroorzaker van een contact high. Mensen die zeggen dat ze een contact high hebben ervaren, stellen dat de veranderde waarneming sterk lijkt op trippen. Zowel LSD als paddo's zijn in staat de manier waarop gebruikers de werkelijkheid ervaren drastisch te veranderen. Het spreekt voor zich dat personen die in gezelschap verkeren van mensen die psychedelische middelen hebben gebruikt, gedragsveranderingen meemaken.

Contact highs kunnen echter ook optreden zonder sociaal contact. Veel lezers beweren dat ze een contact high ervoeren na het lezen van boeken over bedwelming. Dat geldt voor romans als "Naakte Lunch" van William S. Burroughs. Dit boek werd gedeeltelijk geschreven terwijl de auteur op LSD aan het trippen was.

Gerelateerd artikel

Tekenen Onder Invloed Van LSD: Hoe Hallucinogenen Creativiteit Opwekken

ALCOHOL

De jury is wat alcohol betreft tot een unanieme uitspraak gekomen. Mensen die een avondje de Bob zijn, zweren dat alcohol geen contact high kan veroorzaken. Maar nuchtere mensen die weleens een rave hebben bezocht in een club zeggen dat ze zich toch wat dronken voelden, omgeven door een zwaar drinkende menigte. Dit zou ook te wijten kunnen zijn aan het vrijkomen van endorfines tijdens het dansen en luisteren naar oorverdovende muziek.

Luke Sumpter
Luke Sumpter
Luke Sumpter heeft een diploma in de Klinische Gezondheidswetenschappen en een passie voor het kweken van planten. Inmiddels werkt hij al zeven jaar als professioneel journalist en schrijver op het gebied van cannabis en de wetenschap.
Facts Nieuws
Zoeken in categorieën
of
Zoeken