Blog
Waarom je niet ontslagen zou moeten worden voor cannabis gebruik in je vrije tijd
4 min

Waarom je niet ontslagen zou moeten worden voor cannabis gebruik in je vrije tijd

4 min

Als het aankomt op de publieke perceptie, hangt cannabis nog steeds in een grijs gebied. Het gevolg is dat je mogelijk je baan kan verliezen als je in je vrije tijd gebruikt. Dit is fout op alle vlakken.

Werknemers worden gestraft voor het roken van recreatieve en medicinale cannabis in hun zeldzame vrije tijd. Hebben werkgevers het recht om hun bevoegdheden uit te breiden en inbreuk te maken op je privéleven? Wij denken van niet. We geloven in feite dat het gebruik van cannabis positieve eigenschappen benadrukt.

Ondanks de recentelijke versoepeling van cannabis wetten in bepaalde landen en staten, is de westerse wereld nog steeds actief in de voorhoede van de oorlog tegen drugs; de voornaamste ammunitie is culturele manipulatie, het door je keel duwen van propaganda en de volstrekte ontkenning van wetenschappelijk bewijs. Dit soort intolerante en strijdlustige besluitvorming van personen in de bovenste lagen van de huidige machtsstructuur is ontzettend jammer voor de inwoners van deze landen. Diegenen die cannabis graag gebruiken als recreatieve, religieuze of medicinale stof, riskeren flinke boetes, beschadigde reputaties, het verlies van carrières en zelfs gevangenisstraffen.

Zelfs diegenen die ergens wonen waar het kruid legaal recreatief en medicinaal kan worden gebruikt, zijn niet veilig voor het ingewortelde stigma rondom het gebruik van cannabis. Dit was te zien in een beslissing van de Colorado High Court waarin werd besloten dat werkgevers hun personeel mogen ontslaan voor het gebruik van medicinale cannabis buiten diensttijd en in de privacy van hun eigen huizen. Dit vonnis komt neer op het feit dat het gebruik van cannabis nog steeds niet legaal is onder de grote paraplu van de federale wet in de Verenigde Staten.

Als je rede en logica gebruikt om deze wetten en vonnissen op waarde te beoordelen, kunnen huichelarij en regelrecht bedrog duidelijk worden herkend. Wat mensen buiten werktijd doen, heeft niets te maken met het bedrijf waar ze voor werken, omdat ze zich alleen aan werkregels hoeven te houden tijdens werktijd, wanneer ze ook worden betaald voor hun diensten. Bedrijven moeten zich daarom, letterlijk, met hun eigen zaken bemoeien.

Niet alleen zouden mensen in staat moeten zijn cannabis te gebruiken buiten werktijd, zeker voor medicinale doeleinden, maar er zijn zelfs argumenten die erop wijzen dat het nuttig is en getuigt van intelligentie.

HET GEBRUIK VAN CANNABIS TOONT GOEDE BESLUITVORMING AAN

Het doel van een bedrijf in een kapitalistisch systeem is het optimaliseren van de winsten, dus het is alleen maar logisch dat de beroepsbevolking belangrijke besluitvormende vaardigheden zouden moeten hebben om maximale resultaten te behalen. Nou, het valt te betwisten dat het gebruik van recreatieve en medicinale cannabis een veel betere, persoonlijke keuze is dan het kiezen voor de veel meer schadelijke, maar legale narcotica, zoals alcohol en cafeïne.

Alcohol is wereldwijd verantwoordelijk voor grofweg 3,3 miljoen sterfgevallen per jaar en draagt bij aan geweld en roekeloosheid, terwijl onderzoek suggereert dat de stof gevaarlijker is dan heroïne en cocaïne.

Dat brengt ons op de volgende vraag: Hoe kan het dat een werkgever bezorgd kan zijn over personeel dat al dan niet cannabis rookt, een onschuldig, niet giftig kruid, maar het sociaal geaccepteerde feit dat ze wellicht vergif drinken, die een negatieve invloed heeft op het gedrag en slechte besluitvormende capaciteiten aantoont, volledig negeert?

Medicinaal gebruik van cannabis wijst ook op het vermogen van een individu om superieure gezondheidskeuzes te maken. Veel mensen kampen met chronische pijn en aandoeningen die pijn veroorzaken en kiezen voor cannabis om het te behandelen. En terecht, omdat het bewezen is dat cannabis pijnstillend werkt. Nogmaals, de controverse rondom dit gebied is volledig absurd en misplaatst. De alternatieven voor deze natuurlijke en onschuldige behandeling zijn voorgeschreven medicijnen, gebaseerd op opiaten; zwaar verslavend en letterlijk dodelijk, maar legaal, winstgevend en beschouwd als acceptabel op de werkplek. CDC gegevens laten zien dat alleen al in 2014 maar liefst 14.000 mensen in de VS zijn overleden aan voorgeschreven opiaten [5].

HET GEBRUIK VAN CANNABIS KAN CREATIVITEIT EN VERNIEUWEND DENKEN STIMULEREN

Een ander voordelig element van werknemers om een bedrijf te laten floreren, is hun vermogen creatieve oplossingen te bedenken als ze te maken krijgen met problemen en innovatie. Hoe meer goede ideeën ontstaan, hoe meer potentieel voor betere producten en verhoogde winsten.

Het toeval wil dat cannabis is onderzocht vanwege de effecten om precies deze eigenschap te versterken.

V. Krishna Kumar, PhD, bespreekt een wetenschappelijke beoordeling waarin mogelijk het mechanisme is bepaald dat cannabis in staat stelt creatief denken te stimuleren:

Schafer en collega's (2011) beoordeelden literatuur waarin wordt gesuggereerd dat de effecten van cannabis op de creativiteit niet uitgebreid zijn onderzocht en ook dat de mechanismen, waardoor die creativiteit wordt gestimuleerd, niet begrepen worden. Er wordt echter wel gesuggereerd dat cannabis psychotomimetische symptomen produceert, die op hun beurt weer leiden tot het verbinden van schijnbaar niet verwante concepten; een aspect van divergent denken dat beschouwd wordt als het allerbelangrijkste om creatief te kunnen denken. Een door drugs opgewekte, veranderde toestand kan inderdaad leiden tot het losbreken van het standaard denken en associaties en dus de waarschijnlijkheid verhogen op het ontwikkelen van vernieuwende ideeën en associaties. Weiner (2000) zei bijvoorbeeld: "Van het inheems-Amerikaanse gebruik van peyote tot het gebruik van pruimenwijn door de Chinezen, tot het opium gebruik van Coleridge en het alcoholgebruik van Hemingway, hebben de individuen ontdekt dat de overdreven emoties en veranderde perspectieven, verkregen door drugsgebruik, hun creativiteit hebben gestimuleerd."

HET GEBEURT EN ZAL HOE DAN OOK BLIJVEN GEBEUREN

Het is inmiddels algemeen bekend dat de Oorlog tegen Drugs een complete mislukking was en ook zal blijven, waarbij triljoenen dollars zijn verspild en miljoenen niet-gewelddadige "criminelen" zijn opgesloten. Er is geen noodzaak om deze onschuldige mensen onnodig te belasteren en er is ook geen behoefte aan werkgevers die zich bemoeien met het privéleven van hun personeel, in een zoektocht naar zogenaamd wangedrag.

Het doet er ook allemaal niet toe. Zelfs zoals de zaken er nu voorstaan, zullen mensen ervoor kiezen hun soevereine vrijheid te benutten en hoe dan ook te gebruiken. Oh, ze verschijnen trouwens nog steeds op hun werk en presteren net zo effectief en productief als andere leden van de maatschappij.

Niet alleen gebruiken enorm veel mensen cannabis in hun vrije tijd, maar uit een enquête, uitgevoerd door mashable.com, werd duidelijk dat 1 op de 10 Amerikanen op hun werk verschijnen onder invloed van het kruid. Met zulke grote aantallen en een economie die nog steeds functioneert, hebben we genoeg bewijs dat het gebruik van cannabis geen toezicht behoeft.

TIJD VOOR EEN NIEUW PARADIGMA

Het bewijs, dat voortdurend en frequent de kop opsteekt, is genoeg om de resten van de oude propaganda rondom cannabis compleet te vernietigen. Met deze nieuwe informatie, is het tijd het spelregels te herschrijven en te accepteren dat dit genezende en recreatieve kruid een plek heeft in de dagelijkse levens van iedereen die het wil of nodig heeft. Deze mensen zouden vrij moeten zijn om deze medicinale stof te gebruiken en ervan te genieten, zonder de constante en barbaarse dreigementen, zoals het verlies van werk of gevangenisstraf. Stoned op je werk verschijnen is misschien niet de meest verstandige keuze en wellicht gaat het in tegen de veiligheidsvoorschriften, maar wat iemand in zijn vrije tijd doet, mag hij helemaal zelf weten. Er moet wel worden vermeld dat cannabis ook mogelijke problemen kan veroorzaken. Iedereen is anders en dus zal het kruid ook op diverse manieren worden gebruikt. Personen met gevoeligheid voor verslaving en diegenen die de neiging hebben tot zelfsabotage, zullen uiteraard minder goed presteren dan stabiele en gecentreerde personen.

 

         
  Guest Writer  

Gastschrijver
Zo af en toe dragen gastschrijvers bij aan ons blog op Zamnesia. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en verschillende ervaringen, waardoor hun kennis van onschatbare waarde is.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Luke Sumpter
Luke Sumpter
Luke Sumpter heeft een diploma in de Klinische Gezondheidswetenschappen en een passie voor het kweken van planten. Inmiddels werkt hij al zeven jaar als professioneel journalist en schrijver op het gebied van cannabis en de wetenschap.
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken