Calcium En Cannabisplanten

Calcium En Cannabisplanten

In zowel flora en fauna is calcium een essentieel element; het wordt gevonden onder andere in botten, eierschalen en schelpen. Spieren en zenuwen functioneren niet zonder calcium.

De naam calcium komt van het Latijnse Calx, calcis = steen. In zijn zuivere vorm is het een zilver-uitziend metaal, iets harder dan lood en gemakkelijk te bewerken. Het metaal ontbrandt bij verhitting en reageert hevig op water en zuren. Calcium wordt gevonden over de hele wereld; 3,64% van de aardkorst bestaat uit calcium. De hardheid van leidingwater wordt meestal veroorzaakt door (de hoogte van) opgeloste calciumzouten.

Calcium In De Cannabisplant

Calcium vind je in de hele plant en is nodig voor veel processen in de plant, maar is het belangrijkste voor het groeiproces. Het heeft een regulering effect op de cellen en draagt bij aan de stabiliteit van de plant.

Planten hebben twee transportsystemen: de houtvaten en het floëem. De meeste voedingsstoffen kunnen worden verplaatst door beide systemen, maar calcium niet. Omdat calcium voornamelijk wordt getransporteerd via de houtvaten is het een weinig mobiel element in de plant. Daarom is het belangrijk dat er altijd voldoende calcium aanwezig is in de omgeving rond de wortel, zodat het continu beschikbaar is voor opname door de plant.

Calciumtekort

Calciumtekort

Calcium wordt verplaatst in de plant door de opwaartse sapstroom. In het geval van calciumgebrek zullen de oudere bladeren de eerste symptomen vertonen. Het zijn meestal niet de allerlaagste bladeren, maar die er net boven (zoals bij een magnesium tekort, zie hiervoor de informatie over Magnesium Tekorten). Een calcium tekort uit zich door de aanwezigheid van geel / bruine vlekken op de bladeren, vaak omringd door een scherpe bruine rand. Andere symptomen zijn een onvolgroeide groei en in de ernstige gevallen kleinere, losse groeiende toppen. Het resultaat is geen verrassing: een opvallend verminderde opbrengst.

De Progressie Van Calcium Tekort In Chronologische Volgorde.

 • Het belangrijkste zichtbare kenmerk van een calcium tekort zijn scherpe geel / bruin vlekken met een bruine rand aan het blad. De symptomen van een tekort aan calcium zie je vaak heel snel verschijnen: binnen een week tot twee weken zijn de eerste vlekjes zichtbaar op de oudere bladeren. Deze vlekken beginnen meestal als kleine, licht-bruine vlekken die later groter worden.

 • Na 2 weken zijn er meer en meer vlekken op de oudere bladeren, vaak verschijnen deze op de rand van het blad, zoals ze ook doen bij een tekort aan kalium of als een symptoom van verbranden. Maar de verschillen met een kaliumtekort zijn meestal goed te onderscheiden: de vlekken door een calciumtekort zijn goed gedefinieerd en verschijnen niet alleen op de rand van het blad. De vertraging in de groei is meestal zichtbaar binnen een week.

 • In sommige gevallen beginnen tijdens de groei de kelken te verschrompelen en de kelken krijgen magere, slanke bladeren, zonder vlekken.

 • Oudere bladeren sterven langzaam af, rond de necrotische vlekken kunnen er gelige, wolkachtige vlekken ontstaan. Hoe ouder het blad, hoe ernstiger de symptomen (zie foto's 1-3).

 • De bloei wordt ook geremd en vertraagd en het aantal bloem toppen is sterk verminderd. De toppen groeien niet strak en compact en blijven klein.

 • De Stampers zullen sneller bruin kleuren.

Oorzaken Voor Calciumtekorten

 • Te weinig of de verkeerde meststof.

 • Teelt op bodems die calcium vasthouden.

 • Een overmaat ammoniak, kalium, magnesium en/of natrium in de wortel. Ammoniak remt de opname het meest, natrium het minst.

 • Problemen met de transpiratie; door het hebben van een te hoge EC of een te lage of een te hoge relatieve luchtvochtigheid.

Wat Kun Je Doen Tegen Calciumtekort?

Wat Kun Je Doen Tegen Calciumtekort?

 • Als de EC in het substraat of de grond te hoog is, kan je het beste de hele kweekruimte spoelen, misschien met licht zuur water.

 • Als de bodem te weinig calcium bevat, kan dit worden aangevuld door het toevoegen van dolomiet, gips, kalk, kalium kiezel kalk, magnesium kiezel kalk, slakkenmateriaal, driedubbel super fosfaat of calcium nitraat. Wees voorzichtig met chloride-bevattende meststoffen.

 • Je kunt extra calcium via de voeding toevoegen door het toevoegen van een aantal vloeibare kalkmeststoffen, calciumnitraatoplossing bijvoorbeeld. Voor een te zure bodem kan je met kalkmelk de pH verhogen.

 • Gebruik goede grond die niet te zuur is. Een zure grond bevat meestal te weinig kalk. Goede compost en cocos is verrijkt met kalk.

Kalk in een vrije staat wordt snel opgenomen door de plant. Omdat kalk niet erg mobiel is in de plant zullen de symptomen in de oudere bladeren niet verdwijnen. Maar normale ontwikkeling wordt hervat zonder enig teken dat er een tekort was.

Calcium In De Voeding

Naast problemen veroorzaakt door een tekort aan calcium in de plant, kunnen er ook problemen ontstaan als gevolg van een tekort aan calcium in de bodem. Calcium tekorten in de bodem gaan vaak gepaard met verzuring van de bodem. In een zuur wortelmilieu is onder andere fosfaat minder vrij toegankelijk voor de plant terwijl een aantal zware metalen meer toegankelijk worden. Dit kan leiden tot vergiftiging van de plant (door bijvoorbeeld aluminium, mangaan, nikkel).

Teveel calcium is schadelijk voor de plant en heeft gewoonlijk een vertragend effect op de groei. Dit heeft een donkerder gekleurde plant als gevolg. Een overmaat van calcium kan ook leiden tot boor, mangaan, zink, magnesium en soms koper tekorten.