Fosfor En Cannabisplanten

Fosfor En Wiet Kweken

Fosfor speelt een belangrijke rol in alle levende wezens en vormt een essentieel bestanddeel in de voeding van zowel planten als dieren. Het neemt een sleutelrol in bij celmetabolisme en de totale energieoverdracht van de plant. Het is ook een bouwsteen van de celwanden, DNA en allerlei soorten proteïnen en enzymen.

Fosfaat is onmisbaar voor jonge planten; ongeveer ¾ deel van de totale fosfaatopname geschiedt voordat de plant een kwart van zijn levenscyclus heeft doorlopen! De hoogste concentraties fosfaat worden ook aangetroffen in de delen van de plant die zich ontwikkelen, zoals de wortels, groeischeuten en het vaatweefsel.

Fosfor In De Cannabisplant

Fosfor is een scheikundig element dat tot de niet-metalen behoort en dat niet in zijn pure vorm in de natuur wordt aangetroffen omdat het uiterst reactief is. Het werd in 1669 door een alchemist ontdekt toen deze urine liet verdampen (in een poging goud te maken).

Fosforsamenstellingen in een vorm waar een plant gebruik van kan maken, worden in de natuur zelden aangetroffen. In vroegere tijden gebruikte men gemalen botten (beendermeel) als meststof. Later gebruikte men zwavelzuur en hierdoor werd fosfaat steeds beter beschikbaar. In de tweede helft van de 19e eeuw werd guano, een natuurlijke fosfaathoudende messtof gemaakt van opgehoopte uitwerpselen van zeevogels of vleermuizen, ten behoeve van het gebruik in de landbouw op grote schaal verzameld.

Tegenwoordig worden de basismaterialen uit natuurlijke fosfaten gehaald, dit zijn voornamelijk fosfaatrijke ertsen uit gebieden als Marokko, Algerije en Noord- en Zuid-Amerika. Om natuurlijke fosfaten geschikt te maken voor de landbouw worden ze eerst aangezuurd en daarna gezuiverd. In de alternatieve landbouw worden ze fijngemalen of verhit en zijn ze in de vorm van geëxpandeerde korrels in winkels te koop.

Fosfaattekort

Fosfaattekort

Bepaalde symptomen van fosfaattekort die in de literatuur beschreven worden, mogen niet verward worden met symptomen van nitraattekort. In cannabis wordt een fosfaattekort niet gekenmerkt door een zichtbare paarse verkleuring van de stam en bladnerven, maar door een kleine plant met paarszwarte necrotische bladeren die kromtrekken en uiteindelijk ineenfrommelen.

Voortgang in chronologische volgorde:

  • Eerst wordt de plant donkergroen, een ander soort van donkergroen (blauwgroen) dan wordt aangetroffen in het geval van een kaliumtekort.

  • De lengtegroei en de ontwikkeling van zijtakken is vertraagd.

  • Na 2 tot 3 weken verschijnen er donkerpaarse/zwarte necrotische vlekken op de middeljonge en oudere bladeren, waardoor het bladeren vervormd raken.

  • De paarse/zwarte necrose breidt zich uit tot in de bladsteel. Het blad kronkelt, frommelt ineen en sterft af.

Gerelateerd verhaal

Tekorten Aan Macro- En Micronutriënten Uitgelegd

Oorzaken van Fosfaattekort

  • Een te hoog pH-gehalte in het groeimedium (>pH7) betekent dat de plant een verminderde capaciteit heeft om fosfaat op te nemen; onoplosbare fosfaatbestanddelen zullen zich dan in de grond opeenhopen.

  • Grond die rijk is aan ijzer of zink, of te zuur is

  • Door bodemfixatie

Wat Moet Je Doen Bij Fosfaattekort?

Wat Moet Je Doen Bij Fosfaattekort?

Anorganische fosfaten in ionvorm worden erg gemakkelijk opgenomen. Voor zover bekend nemen planten geen fosfor op in organische vorm. Bij de ontbinding van organische gronddeeltjes kunnen echter anorganische fosfaten vrijkomen. Dankzij het residu-effect van fosfaten pleegt de grond fosfaatrijker te zijn naarmate hij ouder is.

Na een tekort de grond verrijken met fosfaathoudende meststoffen blijkt weinig effect te hebben: dankzij neerslag of absorptie dringt fosfaat nauwelijks in de grond door en de plant herstelt moeilijk van groeistoornissen op jonge leeftijd. Daarom moeten fosfaathoudende meststoffen goed in de grond verwerkt worden.

Voorkomen is beter dan genezen, gebruik daarom goede grond en/of goede meststoffen en ga naar een speciaalzaak voor professioneel advies.

In geval van een hoge pH-waarde kun je het medium het best aanzuren met een verdunde oplossing van fosforzuur (veilige pH-waarde voor hydro: 5,2-6,2; voor kleigrond: 6-7; voor compost: 5,5-6,5).

Alternatieve fosfaathoudende meststoffen zijn onder andere: guano, bloedmeel, beendermeel, natuurlijke fosfaten, metaalslak en gier. Het nadeel is dat ze een grote verscheidenheid aan fosfaatgehalten bevatten die vaak niet goed zijn op te nemen door de plant. De fijnheid van het vermalen en aanzuren van de fosfaatbron voor het gebruik verbetert de oplosbaarheid van natuurlijke fosfaten. Je kunt het best kiezen voor producten waarvan de verpakking een bepaald percentage garandeert.

Gerelateerd verhaal

Wanneer En Hoe Flush Je Je Cannabisplanten?

Een overvloed aan fosfaat kan schadelijk zijn voor het milieu en kan allerlei neveneffecten veroorzaken, waaronder een zink-, koper- of magnesiumtekort.