Wat Is Combinatieteelt?

Combinatieteelt cannabis

WAT IS COMBINATIETEELT EN HOE WORDT CANNABIS ERDOOR BEÏNVLOED?

Combinatieteelt bij het tuinieren en in de landbouw betekent het dichtbij aanplanten van verschillende gewassen om plagen te bestrijden, om bestuiving te bevorderen, om leefgebied voor nuttige dieren te creëren, de ruimte maximaal te benutten, en om de productiviteit van het gewas te verhogen. Combinatiekweek is een vorm van polycultuur.

Voordelen van combinatieteelt:

  • Verhoogde opbrengst en grotere kans van slagen.

  • Meerdere lagen bieden beschutting tegen windvlagen en ze verschaffen schaduw.

  • Sommige combinatieplanten kunnen het gewas helpen beschermen tegen ongedierte, insecten en schimmels.

  • Combinatieplanten produceren overvloedige nectar of pollen in een groentetuin en kunnen grotere populaties nuttige insecten aantrekken die ongedierte bestrijden; sommige insecten bestrijden ongedierte alleen als larve en zijn als volwassene nectar/pollenvoeders.

  • Sommige combinatieplanten kunnen ongedierte verwarren of afleiden, of ze weghouden van andere plagen.

  • Het verspreiden van ongedierte gaat gemakkelijk in het geval van een monocultuur, omdat plagen gemakkelijk naar dezelfde planten kunnen overspringen. Dit wordt echter vaak ontwricht door omliggende combinatieplanten die het ongedierte kan "verwarren".

Veel moderne beginselen van combinatieteelt stammen af van de eeuwenoude cottage tuinen in Engeland, bostuinen in Azië en zelfs van die uit Meso-Amerika, duizenden jaren geleden.

Combinatieteelt werd beoefend door inheemse Amerikanen vóór de komst van de Europeanen. Deze inboorlingen domesticeerden pompoen, maïs en vervolgens bonen zo'n 8,000-10,000 jaar geleden. De korenhalm diende als traliewerk voor de bonen om erbij op te klimmen, en de bonen losten stikstof op in de bodem, ten gunste van de maïs.

Mosquito-varens (Azolla) werden meer dan 1,000 jaren geleden in China gebruikt als combinatieplant bij rijstgewassen. Ze dragen een cyanobacterie bij zich die stikstof uit de atmosfeer haalt, en ze blokkeren het licht voor planten die concurreren met de rijst.

In een bostuinsysteem worden combinatieplanten met elkaar vermengd om een wezenlijk ecosysteem te creëren, waarbij een wisselwerking van meer dan zeven soorten planten in het bos tot stand wordt gebracht. Plantenmengsels zijn vaak efficiënter en zorgen voor een groter gewin dan in het geval van monoculturen. Kruiden zijn bijvoorbeeld een essentieel voedingssupplement, maar stimuleren ook de groei van andere gewassen.

Goed gemengde plantensystemen benutten licht, water en voedingsstoffen op een efficiënte manier, en als er vruchten groeien, is er ook sprake van stikstofverbinding in de bodem. Recentelijk onderzoek beweert dat vliegende insecten minder succesvol zijn als hun waardplanten omgeven zijn door een andere plant of een 'lok'-plant.

Deze methode resulteert ook in een verminderde kans op de verspreiding van ongedierte en ziekte, omdat de concurrentie van natuurlijke vijanden toeneemt en het wietbeheer wordt verbeterd. Combinaties van bodembedekkers worden meestal gebruikt voor het produceren van stikstof, het opbouwen van organische stoffen en microbiële biomassa, bijvoorbeeld: peulvruchten zoals erwten, tuinbonen en wikke peulvruchten in combinatie met gras-achtigen zoals winterrogge. Verdere verbetering komt voort uit het stimuleren van micro-organismen in de bodem waardoor problemen bij wisselbouw grotendeels verholpen worden.

Tot nu toe is combinatieteelt grotendeels gebaseerd op jaren van observatie. Betere groei is zichtbaar als de juiste combinatie van planten wordt gebruikt. Belemmerde groei is merkbaar bij een onjuiste combinatie van planten, dus het is noodzakelijk om combinatieplanten te vermijden die niet goed met elkaar overweg kunnen.

Combinatieteelt KAN de snelle oplossing zijn om je tuinproblemen op te lossen, maar alleen als het op de juiste manier wordt gedaan! Dit heeft alles te maken met biodiversiteit. Combinatiekweek bevordert de biodiversiteit van je stukje land, en daardoor ook de variatie van levensvormen in je tuin. Een doordachte planning kan ervoor zorgen dat je tuin nooit zonder bloesem komt te staan en essentiële dieren aantrekt zoals: vogels, bestuivende insecten, vlinders, bijen, inheemse wespen, kevers en meer.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de fundamentele beginselen van combinatieteelt en hoe een cannabisplant daarbij beschermd kan worden. Maar om dit volledig te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de kernfunctie van het verenigen van planten: biodiversiteit.

WAT IS BIODIVERSITEIT?

Biodiversiteit cannabis

Biodiversiteit wordt gedefinieerd als de diversiteit aan soorten in een ecosysteem of natuurlijk leefgebied. Het is de variëteit aan soorten en genetische varianten in een gebied, bioom of op een planeet.

Hoe deze organismen elkaar en hun omgeving beïnvloeden, kan een direct effect hebben op hoe het ecosysteem functioneert. Door het observeren van de natuur, kunnen we proberen om de meest gunstige condities na te bootsen voor onze planten, om een natuurlijke sterkte en veerkracht te stimuleren ter bescherming tegen externe factoren zoals ongedierte en het weer.

Voor boeren en tuiniers betekent dit dat de natuurlijke controle over onkruid, ongedierte en plantenziekten succesvoller zal zijn in een divers systeem, waarin plagen van ongedierte of ziekten minder kans maken door de sterke verbindingen tussen planten.

Net zo belangrijk als ecosysteemdiversiteit zijn de koppelingen tussen de aanwezige soorten. Een van de kernpunten om een divers en gebalanceerd leefgebied te creëren, is het vinden van soorten die kunnen zorgen voor verbindingen met veel andere types. Bodembedekkers zijn niet alleen een geschikte biotoop voor nuttige insecten, maar ook voor bodemorganismen. Om meer nuttige insecten aan te trekken, kunnen speciale wilde bloemen en insectenplanten toegevoegd worden aan het systeem.

Gerelateerd verhaal

De Beste Outdoor Cannabiszaden Per Klimaat In Europa

WAAROM IS DIVERSITEIT BELANGRIJK?

Het beheren van je land of ruimte om een eenjarig of permanent gewas te verbouwen, brengt vaak een simplificatie van het systeem met zich mee, wat nadelige effecten kan hebben op de onderlinge verbanden die normaal gesproken plagen en uitbraken van ziekten tegenhouden. Wisselbouw van gewassen en bodembedekkers kunnen deze problemen verhelpen doordat hierdoor het systeem aangepast wordt ten voordele van de bodem en het gewas.

Monocultuur bevordert plagen, omdat gewasspecifiek ongedierte zich gemakkelijk kan verspreiden als een gewas jaar na jaar op dezelfde plek wordt gekweekt. Ongedierte is beter te bestrijden als gewassen afgewisseld zijn. Gemengde aanplant of tussenbouw van een of meerdere plantensoorten kan deze diversiteit teweegbrengen.

Over het algemeen omschrijven we 'biologisch' als een tuinier-vorm waarbij geen kunstmest en gif wordt gebruikt om plagen, ziekten en onkruid te bestrijden; de bedoeling is om schadelijke invloeden te vermijden, van welke aard dan ook. Traditionele methoden van grondbewerking worden niettemin nog steeds vaak toegepast. De bodem is verdeeld in de gebruikelijke tuinbedden waarbij mest ingegraven is. Verder is er vaak sprake van specifieke zware bemesting, die de zaden van de plantenpopulatie van een bepaald jaar nodig hebben om uit de tuinbedden te groeien.

Bij dit type grondbewerking met minerale meststoffen kan het gestage ritme van het leven in de bodem verstoord worden. Hoewel er geen gif wordt gebruikt, faalt organisch tuinieren op deze manier om te profiteren van alle pure kwaliteitsvoedingsstoffen uit natuurlijke bronnen. Met het oog op het gevaar waar het milieu tegenwoordig aan bloot wordt gesteld, moeten tuiniers zich ernstig afvragen in hoeverre ze een meer ecologische aanpak moeten hanteren bij hun werk.

WAT IS POLYCULTUUR EN WAAROM IS HET BELANGRIJK?

Polycultuur cannabis

Polycultuur is een landbouwmethode waarbij meerdere gewassen in dezelfde ruimte worden geplant, waardoor gewasdiversiteit ontstaat en de diversiteit van natuurlijke ecosystemen na wordt gebootst. Dit behelst veelsoortige gewasaanplanting, tussenbouw, alley-cropping, combinatieteelt en het gebruik van gunstig onkruid. Polycultuur wordt over het algemeen gedefinieerd als het tegelijkertijd vermeerderen van één of meerdere soorten dieren of planten.

Polycultuur is het beginsel van permacultuur. Een studie uit China heeft aangetoond dat het planten van verscheidene rijstsoorten in hetzelfde veld de opbrengst doet stijgen met 89%, grotendeels dankzij de indrukwekkende ziektedaling van 94%, waardoor het gebruik van pesticiden overbodig is.

Polycultuur stimuleert lokale biodiversiteit en is een voorbeeld van een verzoening met de ecologie, wat een bron is van het aanbrengen van biodiversiteit in het menselijke cultuurlandschap. Deze methode kan ook aan het begin staan van een biologisch plaagbestrijdingsprogramma.