Product toegevoegd aan winkelmandje
Afrekenen

De Peyote Ceremonie

Laten we eens kijken naar de structuur van een typische Kiowa1 Peyote zitting. Deze informatie is verkregen uit de observaties en herinneringen van Omer Stewart, die deelnam aan ontelbare ceremonies van de Kiowa en andere stammen. Binnen de Verenigde Staten en Canada zijn er twee uitgesproken rituele variaties: de Cross Fire en het Half Moon ritueel.

Veel verschillen tussen de twee stijlen houden verband met roken. Naast het niet gebruiken van tabak in de Peyote zitting, is het Cross Fire ritueel onderscheidend door een grotere referentie naar de Bijbel, door het vertonen van de Bijbel in de peyote zitting en door het beëindigen van de, hele nacht durende, ceremonie met een preek gebaseerd op een tekst uit de Bijbel.

Er is echter een regel dat de leider van de ceremonie, ook wel peyote chief of Roadman genoemd, “vrij is om de zitting uit te voeren zoals hij wenst en kleine wijzigingen mag doorvoeren. Niettemin passen bijna alle rituelen ofwel in het Half Moon of het Cross Fire patroon.”

Product bekijken

Voorbereiden OP het PEYOTE ritueel

Tussen 19.00-20.00 uur komen de deelnemers samen in een huis, een hogan of een Tipi. De zittingen worden nooit buiten gehouden. Bij voorkeur dragen alle deelnemers een traditionele Indiaanse jurk en hebben zij een bad genomen. Er zijn geen andere voorafgaande voorbereidingen, zoals vasten of zweten. Het avondmaal vindt plaats op de standaard tijd. De ceremoniële ruimte is opgezet door de leider en gastheer van de zitting, die de leiding heeft over het ritueel. Hij heeft een altaar opgezet en heilige objecten verstrekt, zoals een father peyote, de instrumenten en de staf. De crucifix is ook meestal te zien zittingen.

De vuur chief is verantwoordelijk voor het centrale vuur in de tipi, welke is aangestoken voor de ceremonie start. Het is zijn verantwoordelijkheid om het vuur gaande te houden en gebeden te zeggen. Hij is ook verantwoordelijk voor het in en uit de ceremonie geleiden van mensen. Als deelnemers de heilige ruimte betreden, wordt een speciale volgorde aangehouden. Eerst komt de chief, vervolgens de chief trommelaar, dan de ceder man, alle mannen, alle vrouwen en kinderen en tenslotte de fire chief. Er is een cirkelvormige schikking, waarin mannen en vrouwen worden gescheiden. Vrouwen zitten gewoonlijk achter de mannen. De mannen zitten over het algemeen meer naar achteren en de vrouwen bij de ingang. De leider wordt omringd door assistenten. Er zijn tenminste twee assistenten, maar ook wel vier of meer.

Zodra iedereen zit, meestal op een deken, start de ceremonie met een gebed of een toespraak, of allebei. De ceder man zit links van de leider. De Kiowa gebruikt tabak, welke door de leider is verzorgd. De tabak wordt tot sigaretten gerold met behulp van maïsdoppen en eikenbladeren. De sigaretten worden vervolgens met de klok mee doorgegeven en gerookt tijdens de gebeden van de leiders. De rook wordt naar het altaar geblazen.

Samen met de tabak, worden ook bosjes salie met de klok mee doorgegeven. Maar deze worden niet gebrand; ze worden in de handen gewreven en gekauwd. Na de toespraak en het gebed legt de chief de attributen op de grond tussen de leider en het altaar. Op dat moment wordt het eerste ceder in het vuur gegooid. De peyote knoppen worden nu bewierookt voordat zij met de klok mee worden doorgegeven. Elke deelnemer begint met vier knoppen. Elke knop wordt gekauwd, in de handen gespuugd, gerold, aan het altaar aangeboden en daarna doorgeslikt.

Ceremoniële Peyote Muziek

Muziek staat centraal in de ceremonie

Muziek is een centrale activiteit in peyote ceremonies en bestaat uit zingen en drummen. Opgemerkt moet worden dat peyotisme ontwikkeld is tot een intertribale activiteit, de ceremonies en muziek tussen de tradities komen enorm overeen. De liederen worden van de ene stam op de andere doorgegeven. Vier liederen met name, de "Opening Song", de "Night Water Song", de "Morning Sunrise Song" en de "Closing Song", zijn te horen bij verschillende stammen en de Kiowa is daar een van.

In Kiowa ceremonies zijn de gebruikte instrumenten een water trommel en een kalebas rammelaar, in aanvulling op de zangstem. De water trommel is in staat een organisch geluid te produceren met een variabele toonhoogte, vanwege de beweging van het water in de trommel. De water trommel wordt, voor elke ceremonie, gevuld met water en opnieuw vastgebonden.

Zodra iedereen het sacrament heeft ingenomen, start de muziek. De muziek tijdens een ceremonie volgt een vaste procedure. Er is de "staf van gezag", een rietsuiker staf van ongeveer een meter lang, prachtig gedecoreerd, die wordt doorgegeven; de persoon die het vast heeft leidt het gezang. Samen met de staf wordt een gedecoreerde kalebas rammelaar en een waaier van adelaarsveren doorgegeven aan dezelfde persoon. De leider van de gezangen schudt ook de rammelaar.

De leider begint het zingen met vier vaste openingsliederen en houdt de staf voor zich. De chief trommelaar vergezelt hem. Na de vier openingsliederen worden de water trommel, de rammelaar, de staf en de waaier met de klok mee doorgegeven. Van elke man in de cirkel wordt verwacht dat hij vier liederen zingt en elk lied wordt vier keer herhaald. De man die rechts van hen zit speelt de begeleiding op de water trommel. "De zanger houdt de staf in zijn linkerhand en begeleidt zichzelf met de rammelaar in zijn rechterhand." Traditioneel zingen of trommelen vrouwen niet. Het trommelen en zingen duurt de hele avond, op een pauze na tijdens de middernachtelijke water oproep.

Video: Peyote - Opening Song

Algemene kenmerken van peyote muziek

In het boek "Peyote Muziek" noemt David McAllester zeven algemene kenmerken van peyote muziek waarmee het zich onderscheidt van andere inheemse muziek:

 1. De liederen worden gezongen met een relatief "milde" zangtechniek.
 2. Ze zijn snel.
 3. De begeleiding in achtste noot eenheden loopt gelijk met de stem en voegt toe aan de indruk van snelheid.
 4. Ze zijn uniek consequent in het gebruik van slechts achtste en kwart-noten in de vocale melodie.
 5. Ze hebben de gebruikelijke vlakke zinspatronen maar tonen daarnaast een aanzienlijke frequentie in gepaarde patronen, beperkte omvang en een ongewoon en vlak slot.
 6. De finale toont een toenemend gebruik van de grondtoon voor zinseinden.
 7. Aan het eind van een typisch peyote lied, net zo kenmerkend als het Christelijke 'amen', volgt de zin "he ne neyo wa".

De oude en nieuwe stijl

Er is een wezenlijk verschil tussen "oude stijl" en "nieuwe stijl" peyote liederen. De oude stijl liederen zijn traditionele peyote liederen zoals ze al tientalen jaren zijn uitgevoerd en doorgegeven van de ene generatie op de andere.

Nieuwe stijl liederen zijn composities die in de laatste jaren zijn geschreven. Ze zijn vaak elektronisch verbeterd, met name met galmende, geharmoniseerde en elektronische instrumenten. De Native American Church2 legt de nadruk op het maken van nieuwe liederen, zodat iedereen wordt aangemoedigd nieuwe liederen te schrijven. Als een gevolg hiervan, zijn er nu honderden nieuwe peyote liedjes beschikbaar.

De water oproep

Water mag op geen enkel moment door iemand gedronken worden, dus er zijn twee aangewezen rituelen voor het drinken, de water oproep. Dit gebeurt twee keer, een keer op middernacht en een keer in de morgen. Voor de water oproep wordt een speciaal fluitje gebruikt, gemaakt van bot van een adelaarsvleugel. Uitsluitend de leider mag de fluit bespelen. Het water ritueel volgt een strikte structuur: De leider haalt de trommel, staf, rammelaar en andere objecten terug. De vuur chief vult het vuur aan en legt vier stokjes ceder op het vuur. Hij reinigt ook zorgvuldig het altaar en de vloer. De leider brengt vervolgens een emmer water en zingt vastgestelde water liederen die het water zegenen. Zodra het water is gezegend, morst hij wat water op de grond en geeft dan de emmer met de klok mee door, zodat iedereen kan drinken.

Als de ceremonie hervat wordt, legt de roadman de attributen weer op de grond en verlaat de tipi voor een korte tijd om te bidden tot de windrichtingen. Tot dit punt kon uitsluitend het door de roadman aangeleverde materiaal worden gebruikt, maar na middernacht kunnen individuele waaiers en rammelaars worden gebruikt. Op dit punt in de zitting, wordt iedereen aangemoedigd zoveel mogelijk peyote te eten als mogelijk en de zak met knoppen wordt weer rondgedeeld. Voor de muziek wordt hervat, worden individuele gebeden hardop uitgesproken door mannen en vrouwen. Niemand verlaat de tipi als iemand zingt, bidt of peyote eet. De muziek gaat door tot de water oproep in de morgen, wat een herhaling is van het hierboven beschreven ritueel.

Na het afronden van de ceremonie met gebeden en het opbergen van de attributen, stellen de deelnemers zich in rijen op voor de deur en voedsel wordt uitgedeeld. De volgorde van de maaltijd wordt als volgt uitgedeeld: water, maïs, fruit en vlees. Het voedsel wordt eerst gezegend en dan gegeten. De deelnemers drinken ook het water uit de water trommel. Rond 9 uur 'smorgens verlaat iedereen de tipi om de zon te begroeten en vervolgens roken, praten en hangen zij rond in de tipi. Uiteindelijk wordt de tipi afgebroken en het altaar wordt vernietigd.

Overtuigingen verbonden aan peyotisme

Onder de inheemse Amerikaanse gebruikers van peyote lijken er een aantal gedeelde overtuigingen te zijn. Hierin staat het geloof in een grote god of geest centraal. In willekeurige volgorde, een aantal andere overtuigingen:

 • Geestenkrachten zijn ondergeschikt aan de grote god.
 • Peyote is een geestenkracht gekozen om de Indianen te leiden.
 • De functie van peyote is medicinaal.
 • Het ultieme doel van de consumptie van peyote is verlichting en lichamelijke verbetering.
 • Het individu kan worden geholpen door gezamenlijk gebed.
 • Het individu moet zuiverheid bereiken voor hij de geestenkrachten benadert.
 • Een belangrijke functie van de peyote zitting is het zuiveren.
 • Aanpassingen aan het ritueel zijn toegestaan door nieuwe openbaringen.
 • De benadering van geestenkrachten moet bescheiden zijn.
 • Het heilige nummer is vier.

De Kiowa waardeerden met name de medicinale eigenschappen van peyote en beschouwden het als medicijn. Zij gebruikten peyote bij de behandeling van griep, roodvonk, tuberculose en geslachtsziekten.

Externe bronnen:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Kiowa
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_Church
 3. Omer C. Stewart, Peyote Religion (Norman: University of Oklahoma Press, 1987)
 4. “The tracks of the little deer” laatst aangepast in 1992, www.peyote.org
 5. Willard Rhodes, "Music of the American Indians" (Washington: The Library of Congress, 1982), 15.
 6. Nettl Bruno, Music in Primitive Cultures, (Cambridge:Harvard University Press, 1956)
 7. McAllester David P., Peyote Music. (New York: Viking Fund Publications in Anthropology, 1949)
 
Leeftijdsverificatie 18+

Ben je 18 jaar of ouder? De content op Zamnesia.nl is uitsluitend geschikt en bestemd voor volwassenen.

Houd rekening met de wetgeving van het land waar je woont. Onze webshop is onderhevig aan de Nederlandse wet.

Door op Doorgaan te klikken, bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent.


Peyote Cactus