Blog
N-P-K Cannabis Macronutriënten
3 min

NPK Meststof: Wat Is Het En Waarom Doet Het Er Toe?

3 min

Cannabis vereist wel 18 verschillende elementen voor een succesvolle teelt. We gaan dieper in op de 3 belangrijkste macronutriënten. N-P-K is de vetgedrukte numerieke waarde op basisvoeding. Hier is de onmisbare kweekkennis over Stikstof, Fosfor en Kalium.

Als je nieuw bent met cannabisteelt, laten we dan direct beginnen en ophelderen wat N-P-K betekent. Deze vetgedrukte letters op de voorkant van de fles basisvoeding staan voor: Stikstof (Nitrogen), Fosfor (Phosphorus) en Kalium (Potassium). De cijfers staan voor de N-P-K verhoudingen. We gaan nu niet te diep in op de ideale N-P-K verhoudingen voor de kweek van cannabis. Dat kun je lezen in een ander artikel. Laten we ons nu concentreren op de macronutriënten op zichzelf. Het is tijd om uiteen te zetten wat ze zijn en waarom ze zo belangrijk zijn voor je wiet.

N STAAT VOOR STIKSTOF

N IS FOR NITROGEN

Stikstof is het meest voorkomende element op aarde. Een indrukwekkende 78.1% van de complete atmosfeer van de planeet is pure stikstof. Nu weet je waarom de petrochemische roofridders doodsbang zijn voor het vooruitzicht van de stikstof brandstofcel. En waarom de elektrische auto’s van Tesla een grap zijn. Maar wat betekent dit element voor de reguliere thuiskweker?

Simpel gezegd, stopt stikstof het groen in je wiet. Het hoge chlorofylgehalte dat de bladeren hun donkergroene kleur geeft, betekent dat er stikstof aan het werk is. Binnenin de cannabisplant is stikstof zeer mobiel en een multifunctioneel mineraal. Naast het faciliteren van chlorofyl fotosynthese is de andere grote taak van stikstof het omzetten naar aminozuren, die vervolgens eiwitten vormen.

Hydroponic mediums zijn overwegend steriel. Alle voedingsstoffen en supplementen, evenals voedzame micro organismen, moeten door de kweker worden toegevoegd. Cannabis kweken in aarde is geen eenvoudig, snel alternatief aangezien 98% van de N in aarde uit organische materie bestaat die voor planten onverkrijgbaar is. Pas zodra de vocht, temperatuur en zuurstof niveaus optimaal zijn, kan N door micro organismen afgebroken en beschikbaar gemaakt worden. Het kweekmedium dient geoptimaliseerd te zijn zodat dit mineralisatieproces kan plaatsvinden.

Onthoud dat N snel verloren gaat. Denitrificatie kan plaatsvinden als de bodem te nat is en/of temperaturen te hoog zijn. Hierdoor krijgen de micro organismen een zuurstoftekort. Chlorose van de bladeren is een waarschuwingssignaal dat wijst op een stikstoftekort door uitsluiting van nutriënten. Chlorose verspreidt zich gemakkelijk door de plant wegens de mobiliteit van N.

Anderzijds maakt een teveel aan N de bladeren heel donkergroen, wat de oogst vertraagt, indien het aanhoudt tot in de bloei. Kwekers zetten graag meer N in tijdens de vegetatieve groei en verminderen dat geleidelijk terwijl de bloei vordert. Vervolgens flushen ze grondig met puur water en/of een lichte spoeloplossing gedurende de laatste één tot twee weken.

P STAAT VOOR FOSFOR

P Is For Phosphorus

Fosfor is het 13e element. Het werd ontdekt in 1669 door de Duitse alchemist Hennig Brand tijdens een poging om de mythische “steen der wijzen” te creëren. Brand distilleerde het zout uit zijn eigen urine en eindigde met witte fosfor. Niet bepaald zijn gehoopte doorbraak, maar voldoende om zijn urine om te zetten in goud voor de rest van zijn leven.

In tegenstelling tot stikstof, heeft deze tweede macronutriënt een sterkere binding met aarde en wordt het niet zo snel weggespoeld door water. Ongeacht het kweekmedium is fosfor essentieel voor het proces van fotosynthese en wortelontwikkeling. Vergis je niet, de vegetatieve groei gaat niet enkel om het voeden van veel N.

Tijdens de bloei is het wenselijk om P en K te verhogen, terwijl je gelijktijdig N afbouwt. Als de bloei vordert, wordt P de sleutel tot topvorming. De meeste kwekers merken dat cannabisgewassen sneller rijpen als ze over de juiste hoeveelheden fosfor beschikken.

Laat je niet misleiden te denken dat je paarse wiet hebt door een fosfortekort. Laat je ook niet te veel meeslepen door enorme doseringen P of het gebruik van geconcentreerde P & K bloei boosters. Uiteindelijk kan een overdosering, in plaats van dat je grotere toppen genereert, leiden tot verbranding door voeding. Dit wordt ook wel "nutrient burn" genoemd.

K STAAT VOOR KALIUM

K Is For Kalium (Potassium)

K zorgt voor verwarring aangezien dit element in het Engels "Potassium" wordt genoemd. "Potassium" komt van "potas", wat de as van de planten is. Dit zou genoeg moeten zijn om de verwarring rond het 19e element op het periodieke systeem weg te nemen.

Anders dan de eerder genoemde twee macronutriënten wordt kalium gevonden in bodems van meren en in zoutafzettingen van de zeebodem. Pure elementaire kalium vind je niet in de natuur omdat het zeer reactief is. Weet je nog dat de scheikundeleraar wat kalium in een kom water deed waarna het ontvlamde?

Kalium speelt een sleutelrol in de bloei en kan het verschil betekenen tussen een lichte oogst of een “Dikke Vette”. Kalium is zodanig essentieel voor fruitplanten en landbouw in het algemeen dat “in 2005, ongeveer 93% van de wereldwijde kaliumproductie bestemd was voor de kunstmestindustrie.” Bovendien is kalium, naast het verzekeren van dikke topvorming, als regulator verantwoordelijk voor het zout in de plant. Daarom dienen er lagere doseringen te worden toegediend tijdens de vegetatieve groei.

LAATSTE OPMERKING: ORGANISCH VERSUS CHEMISCH

Lees altijd het label en doe wat onderzoek voordat je overgaat tot aanschaf van NPK cannabis voedingsstoffen. Sommige zijn synthetisch, andere organisch. Niet alle nutriënten worden geproduceerd of gewonnen volgens dezelfde kwaliteitsnormen en standaarden. Kwekers, opgelet.

Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Ordoñez bezit een AB Mass Media and Communications-diploma. Deze ervaren schrijver draait al 13 jaar mee en voorziet de lezer sinds 2017 van cannabisgerelateerde content. Hij heeft zijn diepgaande kennis over het onderwerp opgebouwd door persoonlijke ervaringen en nauwgezet onderzoek.
Kweken Seedshop
Zoeken in categorieën
of
Zoeken