Blog
Is Het Veilig Om Tijdens De Zwangerschap Cannabis Gebruiken?
3 min

Is Het Veilig Om Tijdens De Zwangerschap Cannabis Gebruiken?

3 min

Hoewel op dit vlak waarschijnlijk nooit met mensen en embryo's wordt geëxperimenteerd, heeft gerelateerd onderzoek al vastgesteld dat cannabisgebruik tijdens de zwangerschap significante risico’s met zich meebrengt. Zowel voor de moeder als voor het kind. Levenslange aandoeningen bij het kindje en een miskraam zijn voorbeelden daarvan.

De impact van cannabis op de gezondheid van de vrouw is in het algemeen positief. De maandelijkse menstruatiepijn lijkt zo’n aspect te zijn waarbij bestanddelen van wiet bijzonder effectief kunnen zijn. Er is echter ook een periode waarin vrouwen geen cannabinoïden zouden moeten consumeren. Namelijk tijdens de zwangerschap.

WAAROM ZOU EEN AANSTAANDE MOEDER CANNABIS GEBRUIKEN?

De negen maanden van zwangerschap kunnen een spannende tijd zijn. Er wordt nieuw leven gecreëerd. Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap echter ook last van heftige klachten. Die bestaan onder andere uit pijn, misselijkheid en angst.

Hoewel cannabis gebruikt kan worden tegen misselijkheid, is het absoluut niet geschikt voor aanstaande moeders. Sommige vroedvrouwen hebben gesuggereerd dat wiet goed is ter behandeling van ochtendmisselijkheid. Of ter behandeling van angst die gepaard gaat met de zwangerschap. Maar wetenschappelijk bewijs - van verschillende onderzoeken - heeft aangetoond dat dit een slecht idee is. Hoewel de moeder op de korte termijn een verlichting van symptomen kan ervaren, kan het ernstige en zelfs levenslange effecten hebben op de baby.

GEZONDHEIDSZORGEN RONDOM HET GEBRUIK VAN CANNABIS TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

GEZONDHEIDSZORGEN RONDOM HET GEBRUIK VAN CANNABIS TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

Er is significant bewijs voor het feit dat het gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap geboorteafwijkingen kan veroorzaken. Een van die afwijkingen is anencefalie. Dit is een neuraal buisdefect dat een ernstige hersenafwijking veroorzaakt. Anencefalie is een zeldzame aandoening, maar blijkt vaker voor te komen bij kinderen van marihuanagebruikers. Uit een studie uit 2014 naar 20.000 gevallen tussen 1997 en 2005 bleek dat anencefalie zelfs twee keer zo vaak voorkomt bij kinderen van moeders die wiet roken.

In 2011 bleek uit een Australisch onderzoek met 25.000 vrouwen dat baby’s van moeders die cannabis gebruiken twee keer zo vaak op de neonatale intensive care terechtkomen.

Veel andere onderzoeken hebben bovendien geconcludeerd dat cannabis het risico op een laag geboortegewicht verhoogt. Sommige studies hebben er zelfs bewijs voor gevonden dat het ervoor kan zorgen dat het kindje wordt geboren met een kleiner hoofd. Dit staat ook wel bekend als de aandoening microcefalie, bekend door de associatie met het Zikavirus.

Ook blijken vrouwen die cannabis gebruiken een hoger risico te lopen op een vroegtijdige bevalling. De risico’s van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap zijn, kortom, ernstig te noemen. Ernstig genoeg om aanstaande moeders nog eens stil te doen staan bij hun beslissing om cannabis in te nemen. En het gaat om levenslange effecten. Dit blijkt te wijten te zijn aan de invloed van THC op het ontwikkelende brein.

Uit een tien jaar lopend Canadees onderzoek met vierjarige kinderen bleek bijvoorbeeld dat cannabisgebruik tijdens de zwangerschap het geheugen beïnvloedt. “Cannabiskinderen” scoorden lager op geheugentesten, hoewel hun algehele intelligentie niet beïnvloed leek te zijn. De kinderen werden op hun tiende nogmaals getest. Hierbij vertoonden dezelfde "cannabiskinderen" een iets verhoogde mate van hyperactiviteit, onoplettendheid en impulsiviteit.

Ook onderzoek uit 2014 met muizen toonde aan dat blootstelling aan THC in de baarmoeder de verbindingen tussen hersencellen wijzigt. Andere onderzoeken hebben vrij concluderend gesteld dat marihuana de menselijke foetale ontwikkeling kan aantasten, vooral tussen week 18 en 22 van de zwangerschap.

Daarnaast staat marihuana erom bekend dat het de ontwikkeling van neurotransmitters, de biochemie en opname van zuurstof in het brein beïnvloedt. Een rapport uit 2017 stelde zelfs dat THC de structuur van de ogen en het algehele zicht van de foetus kan beïnvloeden.

Cannabis kan, tot slot, ook de hartslag veranderen. En omdat wiet tot dertig dagen in ons systeem kan blijven, heeft het mogelijk veel langer impact op de foetus dan men tot nu toe dacht.

Een uitvoerig rapport van het Massachusetts General Hospital uit 2017 over de algehele impact van cannabinoïden op de zwangerschap is al even alarmerend. Ontdekt werd namelijk dat cannabis de vruchtbaarheid kan beïnvloeden. Ook kan THC van invloed zijn op de mobiliteit van de eileider. Hoe? Cannabinoïden beïnvloeden spierbewegingen in de eileider. Dit verhoogt vervolgens de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Dat houdt in dat een kindje buiten de baarmoeder groeit. Ook bleek uit de studie dat cannabinoïden om dezelfde redenen de kans op een miskraam kunnen verhogen. Bovendien wezen data erop dat cannabisgebruik de opname van foliumzuur, de celgroei en neurale ontwikkeling kan beïnvloeden.

De uiteindelijke strekking? Zwangere vrouwen zouden absoluut geen cannabis moeten gebruiken. En hoewel er nog geen uitgebreide concluderende onderzoeken zijn uitgevoerd, is het bewijs tot nu toe alarmerend. Cannabisgebruik wordt sterk geassocieerd met een laag geboortegewicht en vroegtijdige geboorte.

VEROORZAAKT CANNABIS LICHAMELIJKE GEBOORTEDEFECTEN?

Daar is men het om verschillende redenen nog niet over eens. Er is simpelweg nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Dat gezegd hebbende, zijn er aanwijzingen dat cannabisgebruik tijdens de ontwikkeling van het brein inderdaad fysieke veranderingen kan veroorzaken.

TABAK EN CANNABIS?

TABAK EN CANNABIS?

Als er iets is waar studies duidelijk over zijn, is het dat aanstaande moeders absoluut geen tabak moeten gebruiken. Dat geldt ook wanneer het gemixt is met cannabis. Een laag geboortegewicht en te vroeg geboren kinderen worden sterk geassocieerd met tabaksgebruik tijdens de zwangerschap. Het vervolgens met cannabis mixen, lijkt die gezondheidsrisico’s niet te verbeteren.

DUS, IS CANNABISGEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OKÉ?

In werkelijkheid zijn dokters op zijn zachtst gezegd terughoudend met het aanraden van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap. Zelfs voor medicinaal gebruik. Er zijn tot nu toe simpelweg te veel risico's bekend. Concluderende studies blijven echter, ongeacht de legalisering van cannabis, moeilijk. Hoe dat komt? Vanwege de potentiële risico’s voor het ongeboren kind is het onethisch om goede dubbelblinde studies uit te voeren.

Ook is het niet duidelijk of het gebruik van CBD of andere cannabinoïden de resultaten mogelijk significant verandert. Waarom? Er is simpelweg nog niet voldoende onderzoek naar gedaan. Dat zou in de toekomst kunnen veranderen, vooral aangezien het niet-psychoactieve CBD zeer gunstig blijkt te zijn. 

En voorlopig? Neem het zekere voor het onzekere. Gebruik geen cannabis als je denkt dat je zwanger bent. Er bestaan andere - zelfs plantaardige - remedies die ook werken. En zonder de risico’s die in verband worden gebracht met cannabisgebruik.

IS CANNABISGEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OKÉ?

Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Ordoñez bezit een AB Mass Media and Communications-diploma. Deze ervaren schrijver draait al 13 jaar mee en voorziet de lezer sinds 2017 van cannabisgerelateerde content. Hij heeft zijn diepgaande kennis over het onderwerp opgebouwd door persoonlijke ervaringen en nauwgezet onderzoek.
Facts Nieuws
Zoeken in categorieën
of
Zoeken