De Geschiedenis Van Magische Paddestoelen

Gepubliceerd op:
Categorieën : BlogGeschiedenisPaddo'sPsychedelica
Laatst bewerkt :

Geschiedenis Magische Paddestoelen


De geschiedenis van magische paddestoelen is onrustig, maar toch hebben we het gebruik in stand gehouden, waardoor men eindelijk de medische potentie begint te erkennen.

Tegenwoordig is de relatie tussen mensen en magische paddestoelen moeizaam. Ze zijn verboden in bijna elk land, op elk continent van de wereld. In plaats van door hen te worden verlicht, vrezen de meeste mensen (maar niet iedereen) ten onrechte magische paddestoelen en de onbekende "dreiging" die ze presenteren. Dit was echter niet altijd zo. Magische paddestoelen zijn pas recent verboden. Daarvoor zag de relatie tussen mensen en paddestoelen er heel anders uit, soms turbulent, maar nuttig voor diegenen die ze omarmden.

ZO VER MOGELIJK TERUG IN DE GESCHIEDENIS

Het eerste gebruik van magische paddestoelen dateert uit ongeveer 9.000 vC. Veel zijn echter van mening dat magische paddestoelen al worden gebruikt sinds het ontstaan van het menselijk ras. Sommigen, zoals de "stoned aap theorie" gaan zelfs zover te suggereren dat ze een integraal onderdeel waren van de menselijke evolutie. We kunnen onmogelijk zeker weten hoever terug deze relatie gaat, maar het is behoorlijk ver.

DE EERSTE VERSLAGEN: GROTSCHILDERINGEN EN BEELDEN

We pakken terug op wat we zeker weten: De vroegste verslagen over magische paddestoelen zijn gevonden in Afrikaanse grotschilderingen, die dateren uit ongeveer 9.000 vC. Ze suggereerden dat magische paddestoelen mogelijk een culturele betekenis hadden, of ze boden tenminste inspiratie voor de kunst.

Het volgende bewijs in de geschiedenis komt van zowel de Maya's als de Azteken. Beeldjes, gevonden in oude tempels, daterend uit grofweg 1.000-500 vC, beelden paddestoelen af, met figuurtjes onder hun hoedjes. Over het algemeen wordt aangenomen dat dit religieuze symbolen waren van paddestoelen goden en dat magische paddestoelen regelmatig werden gebruikt als onderdeel van een ceremonie.

NIEMAND VERWACHT DE SPAANSE INQUISITIE

Spring een paar jaar vooruit, naar de Spaanse verovering en kolonisatie van Centraal Amerika, en er verschijnen meer verslagen die het idee ondersteunen dat de Azteken magische paddestoelen als een centraal onderdeel van hun cultuur beschouwden. De verhalen over bedwelmende stoffen, met name Teonanácatl, een paddestoel waarvan de Azteekse naam vertaalt naar "vlees van de goden", die gebruikt werd als onderdeel van religieuze ceremonies, kwamen natuurlijk ook in Spanje terecht. Dit was ook het geval met Spaanse verslagen over de Mixtec, die tijdens de dertiende eeuw regelmatig paddestoelen gebruikten. Ze hadden zelfs een god van de hallucinatie, die werd afgebeeld met een paddestoel in elke hand.

De Spaanse priester, Bernardo de Sagahún, schreef over het gebruik van magische paddestoelen door de Azteken in de Florentine Codex. Hij schreef:

"Het eerste wat op het feest werd gegeten, waren kleine, zwarte paddestoelen, die zij nanacatl noemden, waarvan ze dronken werden, hallucinaties kregen en zelfs wellustig werden; ze aten deze voor de dageraad… met honing. Wanneer ze de effecten begonnen te voelen, begonnen zij te dansen, sommigen zongen en anderen huilden… Wanneer de roes van de paddestoelen voorbij was, spraken zij met elkaar over de visioenen die ze hadden gehad."

Tegenwoordig wordt gedacht dat de geconsumeerde paddestoelen waarschijnlijk Psilocybe caerulescens waren en/of Psilocybe mexicana.

Helaas waren de Spanjaarden in die tijd meedogenloos in de verplichte integratie van het katholicisme in het leven van de lokale bevolking. Als zodanig, werd veel van hun geschiedenis en cultuur weggevaagd, inclusief het gebruik van magische paddestoelen, waardoor het ondergronds ging.

PADDESTOELEN EN DE 20STE EEUW

We springen vooruit naar de 20ste eeuw. Het gebruik van magische paddestoelen is zover ondergronds gedreven, dat Westerse academici twisten over het daadwerkelijke bestaan. Ondanks het bewijs van de Spaanse verovering, begonnen velen te geloven dat de verslagen onjuist waren en dat er waarschijnlijk gedroogde Peyote werd gebruikt. Hierover werd natuurlijk druk gediscussieerd. Er waren botanisten, zoals Dr. Blas Pabo Reko, die niet alleen in het bestaan geloofden, maar ervan overtuigd waren dat ze nog steeds werden gebruikt in bepaalde, moderne, Mexicaanse culturen.

Pas in de vroege jaren '30 werden magische paddestoelen opnieuw ontdekt door het Westen. Robert Weitlaner, amateur antropoloog, was getuige van een paddestoelen ceremonie bij de Mazateken. Wetenschappers als Reko waren enthousiast en monsters werden opgestuurd naar zowel Stockholm als Harvard University voor analyse. Tegen de tijd dat deze monsters arriveerden, waren ze echter te ver vergaan om wetenschappelijk te worden gebruikt. Helaas stonden wederom andere gebeurtenissen in de weg van de heilige paddestoel, omdat het begin van de Tweede Wereldoorlog een einde maakte aan al het wetenschappelijke onderzoek.

Pas in de vroege jaren '50 begon men weer interesse te krijgen in magische paddestoelen. Dit werd aangejaagd door R. Gordon Wasson, amateur mycoloog. Hij en zijn vrouw reisden af naar Mexico om de paddestoel ceremonies met eigen ogen te aanschouwen. Wederom steeg de interesse binnen de wetenschappelijke gemeenschap en Roger Heim raakte betrokken, die de hulp inschakelde van Sandoz Pharmaceuticals om de psychoactieve stof van de magische paddestoelen te isoleren. Interessant genoeg was het uiteindelijk de beroemde Albert Hofmann, die op dat moment bij het bedrijf werkte, die als eerste psilocybine isoleerde, waarmee Heim alles compleet had om in de openbaarheid te treden. Heim schreef het eerste, op grote schaal verspreide, artikel over magische paddestoelen. Het werd gepubliceerd in LIFE magazine, waardoor de kennis aan de massa werd doorgegeven. Wellicht kan je je indenken, dat dit leidde naar een enorme vraag naar paddestoelen in het westen en daarmee waren de echte recreatieve en wetenschappelijke experimenten begonnen.

Tijdens de jaren '60 bleef de populariteit stijgen en het recreatieve en therapeutische gebruik van de schimmels werd een integraal onderdeel van de mainstream psychedelische beweging van die tijd. Helaas kwam hier wederom een einde aan. Het gebruik van magische paddestoelen, en vele andere hallucinogenen, werd over de hele wereld verboden, aangespoord door de VS. Hoewel het recreatieve gebruik tot op heden is doorgezet (illegaal), werd het wetenschappelijke onderzoek, die net de eerste stappen had gezet, vernietigd.

MAGISCHE PADDESTOELEN NU

In de laatste paar jaren is er weer een start gemaakt met heus wetenschappelijke onderzoek. Hoewel het nog steeds een zware strijd is, worden er positieve en bemoedigende resultaten behaald in wat er wordt gedaan. De hoeveelheid onderzoek kan niet meer worden onderdrukt en het is onwaarschijnlijk dat we weer een periode zien waarin magische paddestoelen wederom volledig ondergronds worden gedreven… hopen we.

Guest Writer

Gastschrijver
Zo af en toe dragen gastschrijvers bij aan ons blog op Zamnesia. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en verschillende ervaringen, waardoor hun kennis van onschatbare waarde is.

Ontdek onze schrijvers

Gerelateerde Producten